Skip to main content

NESEHNUTÍ uspořádalo 24. – 25. 3. ve školském zařízení pro environmentální vzdělávání – Lipka v Brně mediálně-vzdělávací víkend pro studenty a studentky středních škol. Byly představeny základy mediální a žurnalistické práce Jakubem Mackem, v navazujícím odpoledním workshopu byly odhaleny stereotypy ve vytváření obrazu o příchozích a cizincích obecně v českých médiích se zaměstnankyní organizace Člověk v tísni Mashou Volynsky. Tímto byl zahájen 2. ročník soutěže o nejlepší studentský mediální výstup věnující se multikulturní problematice. Vyhlášení vítězů bude 16. června po rozhodnutí odborné poroty.

Sobotní dopoledne bylo věnováno workshopu s žurnalistou Jakubem Mackem z Fakulty sociálních studií v Brně, věnovanou možnostem vyjádření svého názoru pomocí médií, zvláště formou studentských časopisů a využitím nových médií. Pod dohledem Mashy Volynsky,odbornice na obraz cizinců v médiích, se studenti a studentky odpoledne soustředili na způsoby, jakými se v českém tisku píše o cizincích a cizinkách a jaký obraz o nich média vytvářejí. V podvečer si pak studenti sami vyzkoušeli natáčení krátkých videospotů. V neděli dopoledne pak společně všichni ještě absolvovali workshop vedený Peterem Tkáčem z NESEHNUTÍ o základech grafiky s použitím volných softwarů, kde bylo základní otázkou, čemu se při práci vyvarovat, s prakticými ukázkami.

Na konci víkendu NESEHNUTÍ vyhlásilo druhý ročník studentské soutěže. Během následujících 2 měsíců budou studenti a studentky samostatně tvořit své projekty, jejichž hlavním cílem je vyjádření jejich vlastního názoru a postoje k menšinám v jejich regionu – ovšem založeného na osobní zkušenosti. 16. června proběhne vyhodnocení studentských prací, kterého se zúčastní odborná porota složená z profesionálních novinářů, akademiků a zástupců neziskového sektoru. Koordinátorka projektu Hana Skoumalová k tomu dodává: „Naším cílem je především zviditelnit názory mladé generace, která bude mít v rukou další směřování české společnosti a příchozích v ní.“

Soutěž probíhá v rámci projektu Multikulti Challenge: Accepted! v rámci Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. V průběhu roku 2010 a 2011 se tento projekt stal jak jednou z primárních aktivit programu „Společně k rozmanitosti“ organizace NESEHNUTÍ. Projekt je zacílen na žáky a žákyně 2. stupně základních škol a studenty a studentky středních škol. V rámci šesti tematicky zaměřených interaktivních workshopů otevírá NESEHNUTÍ témata veřejností málo diskutovaná, a tak cílovou skupinu studentek a studentů hlouběji seznamujeme s problematikou mezikulturního soužití. Pro starší studenty a studentky je určena i soutěž, v rámci které vytvářejí vlastní projekt odrážející jejich pohled na multikulturní prostředí v lokalitě, kde žijí. V průběhu podzimního festivalu „Týden lidských práv“ pak budou studenti a studentky své projekty prezentovat nejen svým vrstevníkům, ale i široké veřejnosti. Neméně důležitou součástí projektu je i vydávání časopisu „PŘES hranice, předsudky, lhostejnost“, ve kterém je posléze tvorba studentů rovně publikována.