Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ a Franka Bolda ze dne 19. listopadu 2014

Ve středu 19. listopadu byla podána žaloba na Aktualizaci územního plánu Brna, kterou zastupitelstvo města Brna schválilo 17. června 2014. Žalobu podává 10 vlastníků nemovitostí, 4 spolky a 1 zastupitel. Na analýzu vad Aktualizace, sepsání žaloby a zastupování u soudu právní kanceláří Frank Bold přispělo během 5 týdnů více než 500 lidí, 11 firem a dvě nadace celkem 400 000 Kč. Frank Bold žalobu podpořil tím, že se zřekl zisku. Žalobci usilují o zrušení celé aktualizace neboť by umožnila likvidovat zelené plochy a znepříjemnila život lidem živelnou výstavbou. Ale hlavně jsou nová pravidla zcela nesrozumitelná pro investory i občany.

19. listopadu podalo celkem 15 žalobců a žalobkyň žalobu na brněnskou radnici kvůli schválené Aktualizaci územního plánu Brna. Dle zákona bude mít Krajský soud v Brně na rozhodnutí o jejím osudu 90 dnů.

NESEHNUTÍ společně s dalšími spolky zapojilo do připomínkování návrhu Aktualizace územního plánu Brna tisíce lidí. „Končící vedení radnice ignorovalo více než 2300 lidí, kteří podali připomínky letos v únoru. Nevyslyšelo ani červnovou výzvu více než 400 lidí neschvalovat Aktualizaci. Nezbylo nám nic jiného, než tuto změnu územního plánu — která by znepříjemnila život lidem i investorům — zažalovat,” popisuje průběh procesu Hana Chalupská z NESEHNUTÍ a pokračuje, „vzhledem k tomu, že vedení radnice zodpovědné za Aktualizaci za pár dní skončí, doufáme, že žaloba je poslední tečkou za dosavadní tradicí ignorovat názory široké veřejnosti. Nová koalice se již zavázala revidovat Aktualizaci. Úspěšná žaloba to výrazně ulehčí a urychlí, neboť bude možné začít s čistým stolem. Doufáme, že nové zastupitelstvo zajistí, aby do práce na tak zásadních dokumentech byla dostatečně a nadstandardně zapojena i veřejnost.”

NESEHNUTÍ díky kampani www.dobrazaloba.cz, grantům a happeningům získalo na 400 000na úhradu právních služeb spojejných se sepsáním žaloby a zastupováním u soudu. “Kampaň podpořilo více než 500 individuálních dárců a 11 firem. Trvala jen měsíc a i pro nás samotné byla tak velká veřejná podpora překvapením,” shrnuje průběh fundraisingové kampaně Lukáš Likavčan z NESEHNUTÍ.

V žalobě vedle konkrétních argumentů od vlastníků a spolků poukazujeme zejména na závažné vady v procesu pořizování a schvalování Aktualizace ÚPmB. Dále pak na množství zásadních systémových vad jejího obsahu, které způsobují nesrozumitelnost a nepřezkoumatelnost. S ohledem na to naše žaloba navrhuje zrušení Aktualizace jako celku,” představuje klíčové argumenty žaloby právník Jiří Nezhyba z Frank Bold.

V rámci kampaně DejchejBrno jsme vyhodnotili, že plošné zvyšování indexu podlažních ploch, možnost výstavby parkovišť ve vnitroblocích či zábor ploch zeleně pro dopravu zvýší již nyní dominantní podíl škodlivin z ovzduší z dopravy,” vysvětluje svoji účast na žalobě jedna z majitelek nemovitosti a iniciátorek kampaně DejchejBrno Kristýna Rytířová.

Aktualizaci sledujeme a připomínkujeme od samého počátku před několika lety a za celou dobu nám magistát v ničem nevyhověl, proto nevidíme jinou možnost, jak ochránit Masarykovu čtvrť před necitlivými developerskými zásahy, než se podílet na žalobě,” zdůraznil důvody podání žaloby Michal Závodský z OS Masarykova čtvrť.

 

Kontakt:

Hana Chalupská, koordinátorka programu Občanské oka, hana@nesehnuti.cz

Jiří Nezhyba, právník, Frank Bold, jiri.nezhyba@frankbold.org

Kristýna Rytířová, členka iniciativy DejchejBrno, dejchejbrno@gmail.com,

Michal Závodský, předseda OS Masarykova čtvrť, osmc@email.cz