Skip to main content

Tisková zpráva Hnutí DUHA
Škrtnutí občanských práv čelí čím dál většímu odporu veřejnosti a odborníků a odbornic
Senát právě schválil pozměňovací návrhy k novele stavebního zákona a ten se vrátí zpět do Sněmovny. Vrácení práv pro občany a občanky vyjadřovat se ke stavbám a jiným zásahům do okolí mezi nimi však chybí. K přijetí tohoto návrhu chybělo pouhých pět hlasů. Novela i v senátní verzi tedy škrtá práva občanů a občanek připomínkovat svými spolky výstavbu a průmyslové činnosti v okolí svých domovů.
Občanská práva navrhli v dubnu vyškrtnout poslanci a poslankyně. Novela se jim teď vrací zpět na stůl. Mají poslední šanci odvrátit největší omezení občanských práv po roce 1989. Na zákonodárce apelovalo již více než 8 000 lidí, 70 občanských spolků a řada osobností veřejného života, aby zabránili krácení práv lidem [1]. Výzvu www.vrattelidemprava.cz iniciovaly nevládní organizace sdružené v asociaci Zelený kruh.
Paradoxně omezení občanů nezkrátí povolovací procesy ani o jediný den. Návrhy, které prosadil poslanec Foldyna (ČSSD) a hlasovali pro ně zejména poslanci ANO, TOP09, KSČM a ODS, totiž nezkracují lhůty ani neodstraní současnou praxi, kdy stavební úřady lhůty hrubě porušují a poškozují tím investory i občany. Ekologické organizace přitom od začátku přípravy novely stavebního zákona prosazovaly skutečné zrychlení a zkvalitnění povolovacích procesů. A budou to požadovat i po příští vládě.
Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, řekl:
“Vyloučení občanů z připomínkování staveb zdůvodňovali někteří senátoři snahou o rychlejší stavbu dálnic. Ve skutečnosti se dálnic vůbec netýká. Naopak bere občanům právo vyjádřit se téměř ke všem ostatním stavbám, aniž by zrychlil rozhodování o jediný den.”
Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
“Poslanci nyní mají opravný termín. V dubnu lidem práva vzali, nyní je jim mohou vrátit. Špatnou novelu stavebního zákona je nutné finálně odmítnout. Stavby by stejně neurychlila.”
Kontakty:
Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, daniel.vondrous@zelenykruh.cz
Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Vojtěch Dědek, vedoucí servisu pro občany Frank Bold, vojtech.dedek@frankbold.org
Hana Chalupská, koordinátorka programu Občanské oko NESEHNUTÍ, hana@nesehnuti.cz
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, jan.pinos@hnutiduha.cz