Skip to main content

Vyjádření NESEHNUTÍ k článku Svoboda, rovnost, sesterství v časopisu Reflex z 9. 2. 2017

By 2017-02-117 září, 2020No Comments

Volnost, rovnost, sesterství , ve kterém je položena otázka, zda při rozdělování dotací z programu „Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů“ nedochází ke střetu zájmů. Tato pochybnost podle autorky článku vyplývá z toho, že členkami a členy Rady vlády pro rovnost žen a mužů jsou i zástupkyně a zástupci neziskových organizací z programu podpořených. To je způsobeno i například tím, že – jak se píše i v článku – „lidí, kteří se kolem „genderu“ pohybují, není u nás nekonečné množství.“ I podle našeho názoru je relevantní se zabývat transparentností dotačního procesu, proto uvádíme doplňující fakta. Členství v Radě vlády pro rovnost žen a mužů je v případě zástupkyň a zástupců neziskového sektoru čestnou funkcí, která není nijak honorovaná a nemáme s Úřadem vlády uzavřen žádný pracovně-právní vztah. A jak v článku uvádí Patrik Eichler, vedoucí Oddělení vnějších vztahů kabinetu ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu: Hodnotící komise se pro letošní rok skládala ze „čtyř zaměstnankyň a zaměstnanců úřadu vlády a ze dvou zaměstnankyň ministerstva práce a sociálních věcí.“ Z toho je zřejmé, že součástí Komise nejsou zástupkyně a zástupci neziskových organizací. Více bohužel nemůžeme k hodnotící komisi říci, protože o ní jako žadatelská organizace nemáme žádné další informace. Projekty jsou posuzovány na základě veřejně dostupných kritérií, které je možné najít na stránkách Rady (https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dotace/Smernice-VUV-c–22016-o-poskytovani-neinvesticnich-dotaci-k-financovani-programu-v-oblasti-lidskych-prav.zip) a ve spolupráci s externími hodnotiteli a hodnotitelkami, jejichž totožnost samozřejmě žadatelské organizace neznají. O přisouzení dotace následně rozhoduje vedoucí Úřadu vlády, který není členem Rady. NESEHNUTÍ jako žadatelská organizace, ani Petra Havlíková jako zástupkyně NESEHNUTÍ v Radě, nemají žádný podíl na hodnocení projektů ani rozhodnutí o přidělení dotace z Úřadu vlády.