Skip to main content
Tiskové zprávy

Výroční tisková zpráva projektu MULTIKULTI CHALLENGE: ACCEPTED!

Přiznání finanční podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, díky kterému jsme mohli započít s realizací tohoto pro nás důležitého projektu, naše organizace považuje za velký úspěch minulého roku. Není divu, že se tento projekt stal v průběhu roku 2010 jednou z primárních aktivit programu Bezpečí pro uprchlíky organizace NESEHNUTÍ, ale i jedním z největších projektů organizace jako takové.

Hlavní aktivity projektu
Projekt je zacílen na žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol. V rámci 6 tematicky zaměřených interaktivních workshopů se snažíme otevírat se studenty a studentkami a žáky a žákyněmi témata veřejností málo diskutovaná a více je tak seznámit s problematikou mezi-kulturního soužití. Pro starší studenty a studentky je určena také soutěž, v rámci které vytvoří vlastní projekt odrážející jejich pohled na multikulturní prostředí v jejich lokalitě. V rámci festivalu Týden lidských práv budou studenti moci své projekty prezentovat nejen svým vrstevníkům, ale i široké veřejnosti. Neméně důležitou součástí projektu je i vydávání časopisu PŘES hranice, předsudky, lhostejnost, ve kterém bude tvorba studentů publikována.

Co se nám povedlo v roce 2010
Během uplynulého roku jsme s našimi workshopy projeli velkou část České republiky a na školách realizovali celkem 47 workshopů na těchto 6 témat: Svět v pohybu: úvod do fenoménu migrace, Od předsudků k rasismu, Proč lidská práva?, Multikulturní společnost: utopie nebo realita? Jaké je to být uprchlíkem? Téma islám. Děti a dospívající měli možnost si v rámci zážitkových aktivit na vlastní kůži vyzkoušet, jaké je to být uprchlíkem nebo jak vypadá diskriminace, jak vznikají předsudky a jak s nimi pracovat, jak komunikovat s těmi, které vnímáme jako „jiné“, a jaké to je být sám „jiným“. „Ve třídách máme velmi pozitivní ohlasy, studentky a studenti si zejména pochvalují možnost nad tématy diskutovat, podělit se s ostatními o své zkušenosti a vyjádřit svůj názor na věc.“ uvedla koordinátorka projektu Hana Skoumalová. Workshopy jsou vedeny s naší organizací dlouhodobě spolupracujícími zkušenými lektory a lektorkami spolu s dobrovolnými nováčky z řad především mladých angažujících se lidí (studentů a studentek vysokých škol), kteří jsou jak svými ostřílenějšími kolegy, tak námi postupně zaučováni. Podařilo se nám vytvořit stabilní a motivovaný tým, který je i nadále připraven vést workshopy přímo na školách, které o ně projeví zájem. Připravenost našich lektorů potvrzuje svými slovy i koordinátorka vzdělávání Radka Vejrychová: „Je to jako bonboniéra. Nikdy nevíte, co vás na které škole potká – někde otevřená a klidná debata, jinde strhující emočně vypjatá slovní přestřelka, nebo třeba jen lhostejnost. My a naši lektoři jsme ale dobře připraveni ochutnávat.“