Skip to main content

​​ Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 4. května 2016

 Evropská síť proti obchodu se zbraněmi (ENAAT) kritizuje Radu Evropské Unie pro lhostejný přístup k demokratické kontrole vývozu zbraní po zveřejnění 17. zprávy o exportu zbrojních technologií a výzbroje.
„Navzdory žádostem Parlamentu EU a občanské společnosti byla letos opět zpráva zveřejněna příliš pozdě, je neúplná a data v ní obsažená nejsou konzistentní,” dodává ENAAT. Tato síť šestnácti národních a mezinárodních organizací zabývajících se kontrolou obchodu se zbraněmi v Evropě také zdůrazňuje, že je to částečně způsobeno stoupajícím negativním dopadem liberalizace na vnitrounijní kontrolu vývozu zbraní.
Nejnovější data pokrývající rok 2014 jsou nyní dostupná v uživatelsky přívětivé ENAAT aplikaci [1]. Tato čísla ukazují, že přední geopolitickou zónou pro vývoz zbraňových systémů ze zemí EU byl v roce 2014 Střední východ (s povolenými licencemi za více než 31,5 miliard EUR). To znamená, že země EU prodávají největší objem zbraní do oblasti nejzávažnějších konfliktů a autoritářských režimů.
Země EU trvale udělují licence na vývoz zbraní do zemí, v nichž dochází k porušování lidských práv nebo jsou zapojeny do válečných konfliktů. Mezi takové odběratele v roce 2014 patřila Saúdská Arábie (3,9 mld. EUR v licencích), Katar (11,5 mld. EUR), Egypt (6,15 mld. EUR) nebo Izrael (998 milionů EUR).
ENAAT vyzývá, aby Evropská unie vůči konfliktům zavedla komplexní strategii jednání zaměřeného na sociální, ekonomické, environmentální i politické příčiny, a nehrála, vedena politikou krátkodobých výhod, dvojí hru hasiče se sklony ke žhářství. „Je na čase, aby zájem o mír a bezpečnost převážil nad ziskem a mocenským soupeřením mezi jednotlivými státy,” shrnují členové ENAATu.

Oznamování (obchodů se zbraněmi) Evropskou Unií se každým rokem zhoršuje

17. společná zpráva států EU o obchodu se zbraněmi v roce 2014 byla oficiálně zveřejněna až 4. května 2016. „Toto pozdní zveřejnění dělá z demokratické kontroly víceméně frašku: údaje o vývozech zbraní z ledna 2014 jsou projednávány až 27 měsíců po tom, co byla udělena povolení k vývozu nebo byly zbraně vyvezeny. Chce-li Evropská Unie a její členské státy brát kontrolu obchodu se zbraněmi vážně, toto se musí zlepšit,” tvrdí Martin Broek, výzkumný pracovník organizace Stop Wapenhandel (Nizozemsko).
Některé členské státy nezveřejňují zprávy podle požadovaných společných norem, což znemožňuje srovnání dat a vytvoření jasného a konzistentního obrazu o vývozech zbraní ze zemí EU. Mnozí hlavní vývozci neposkytují informace o objemu vlastních vývozů (dodávek), jako například Velká Británie a Německo, někteří pak nezveřejňují informace ke specifickým kategoriím vojenských systémů, které prodávají, jako například Francie a Itálie.
Místo toho, aby se zlepšovalo informování EU o obchodu se zbraněmi, se naopak zhoršuje, a to navzdory opakovaným výzvám a návrhům na zlepšení ze strany občanské společnosti [2] a Evropského Parlamentu [3]. Nedostatek transparentnosti by nadále neměl být tolerován,” říká Giorgio Beretta, analytik Rete Italiana per il Disarmo (Italská síť pro odzbrojování).

Členové EU představují hasiče se sklony ke žhářství

Z uskutečněných vývozů i z udělených licencí za rok 2014 můžeme vyvozovat znepokojující závěry. Právě zveřejněné udělené licence umožňují nahlédnout do politických strategií vlád (uvádí země, které jsou přijatelné a pro jaký druh armádních produktů) a do budoucnosti evropského obchodu se zbraněmi. Licence, které jsou dnes uděleny, totiž znamenají zítřejší vývozy.
Saúdská Arábie zůstává posledních patnáct let předním příjemcem zbraní z EU. Mezi dalšími velkými odběrateli evropských zbraní za rok 2014 můžeme najít také Katar, Alžírsko, Maroko, Egypt, Indii, Spojené arabské emiráty a Turecko. Vezmeme-li v úvahu míru chudoby v některých těchto zemích, jejich zapojení do konfliktů nebo podezření na vazby dalších těchto států na teroristické skupiny, je zarážející, že vlády tyto země považují za legální místa určení v rámci spolehlivé a zodpovědné politiky vývozu zbraní.
Namísto přispívání ke společné bezpečnosti vývoz zbraní ze zemí EU spíše přiživuje ozbrojené konflikty, jako je stávající konflikt v Jemenu [4], a represivní režimy, jakými jsou Saúdská Arábie, Izrael [5] nebo Egypt [6], což na oplátku zvyšuje proud migrace a tlak uprchlíků na hranice EU, stejně jako na finanční pomoc EU při nikdy nekončících mírotvorných a rekonstrukčních akcích.
„Problém se týká i České republiky, je skutečně alarmující, že Ministerstvo zahraničních věcí ČR, které při povolování vývozu zbraní musí zohledňovat aspekt lidských práv, umožňuje vývozy zbraní do zemí, v nichž jsou lidská práva potlačována. Nakonec ve jménu zbrojařského byznysu nejvíc trpí civilisté, ať už v místě konfliktu nebo na útěku před ozbrojenými silami,” komentuje současnou situaci Hana Svačinková z NESEHNUTÍ.
Zbrojní exporty z České republiky totiž podle údajů z roku 2014 často mířily do problematických regionů. Největším dovozcem českého vojenského materiálu byla Saúdská Arábie (70 milionů EUR), jedna z nejvíce represivních zemí na Blízkém východě. Mezi přední dovozce českých zbraní patří také Egypt (20,3 mil. EUR) ovládaný vojenskou juntou, známou díky krvavému potlačování demonstrací a dalších projevů nespokojenosti s režimem. Mezi zeměmi, do nichž ČR vyváží vojenský materiál a kde jsou porušována lidská práva, jsou i Alžírsko (32,9 mil. EUR), Spojené arabské emiráty (5,7 mil. EUR), Izrael (4,3 mil. EUR), Turecko (4,2 mil. EUR) či Ázerbájdžán (1,9 mil. EUR). Tyto vývozy jsou v rozporu s kritérii pro udělování licencí pro vývoz vojenského materiálu ze států EU.

Příloha:

Překlad plného znění tiskové zprávy ENAAT (včetně seznamu podepsaných organizací)
Sedmnáctá výroční zpráva podle čl. 8 odst. 2 společného postoje Rady 2008/944/SZBP, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu

Kontakty:

Peter Tkáč, NESEHNUTÍ – peter@nesehnuti.cz, +420 736 704 785
Hana Svačinková, NESEHNUTÍ – hana.svacinkova@nesehnuti.cz, +420 777 625 360
Laetitia Sédou, ENAAT EU Programme officer – laetitia@enaat.org, +32 496 15 83 91

Poznámky:

[1] Aplikace ENAAT
[2]  Official EU report on arms exports too late and incomplete, NGOs say
[3] Rezoluce Evropského parlamentu ze 17. února 2015 o exportu zbraní (2015/2114(INI))
[4] EU Foreign Ministers must take serious action against Saudi Arabia in view of the alarming situation in Yemen, according to ENAAT members a European Parliament Joint Motion for a Resolution on the humanitarian situation in Yemen (2016/2515(RSP))
[5] European Union must end its military support for Israel
[6] Odpověď ministerstva zahraničních věcí na náš otevřený dopis k Egyptu a Rete Disarmo: “In Egitto pesanti violazioni dei diritti umani, l’Italia rispetti la decisione UE di sospendere invio armi”
Náhledová fotografie: Institutions europeennes, Rama. Licence CC BY-SA 2.0 FR