Skip to main content
Tiskové zprávy

VYŠEL ČASOPIS O UPRCHLÍCÍCH

By 2005-03-167 září, 2020No Comments

V těchto dnech vychází časopis věnovaný problematice uprchlíků a uprchlictví vydávaný občanským sdružením NESEHNUTÍ v rámci kampaně Bezpečí pro uprchlíky. Název časopisu je PŘES s podtituly přes hranice, lhostejnost, předsudky, čímž evokuje jaké problémy musejí uprchlíci překonávat. Aktuální číslo se čtenářům a čtenářkám nabízí témata od aktuální situace v Afghánistánu či na Ukrajině, přes vzdělávací uprchlicko-právní okénko až po rozdílné pohledy na v poslední době zmiňovanou kauzu odstraňování zásuvek v českých uprchlických táborech.

Aktuální číslo časopisu PŘES je již druhé v pořadí, po úvodním čísle, které vyšlo v prosinci 2004 a dále bude vycházet jednou za čtvrt roku. V časopise se čtenář či čtenářka dozví o současném vývoji afghánské společnosti, přečte si článek o Ukrajině a článek o Turkmenistánu doplněný o rozhovor s turkmenským disidentem, v rubrice Mezi paragrafy si doplní své vědomosti o teoretické poznatky z oblasti uprchlické a cizinecké legislativy. Spolu s uprchlicí žijící v ČR je možné zauvažovat o tom proč žadatelé o azyl nesmějí pracovat. K aktuální kauze odstraňování zásuvek v uprchlických zařízeních jsou k dispozici hned dva zcela odlišné pohledy: článek člena sdružení Tolerance a občanská společnost Františka Kostlána a rozhovor s Miluší Dohnalovou, ředitelkou Správy uprchlických zařízení. Rozhovor se dále dotýká i mnoha dalších témat spojených s uprchlickými tábory v ČR. Současná situace v oblasti české azylové politiky je zhodnocena ve článku 2004 – co rok dal a vzal…
„Ten kdo se chce dozvědět něco o praktické pomoci uprchlíkům v České republice nebo chce uprchlíkům přímo pomáhat si jistě pozorně pročte článek o aktivitách NESEHNUTÍ na tomto poli,“ říká Jiří Koželouh, koordinátor kampaně Bezpečí pro uprchlíky. Pomoci uprchlíkům lze také prostřednictvím vystřižení a odeslání připraveného dopisu apelujícího u odpovědných osob za práva konkrétního člověka – v právě vycházejícím čísle je případ kurdských uprchlíků, kterým hrozí vyhoštění z Japonska. Časopis dále obsahuje krátké články o činnosti organizací (Liga lidských práv, Česká katolická charita) či studentských samostatných skupin, které vyvíjí zajímavé aktivity na poli uprchlictví a migrace a také upozornění na zajímavé uprchlické akce a chce tím dokázat, že možností jak pomoci je opravdu hodně – stačí jen chtít. Časopis PŘES je černobílý s dvoubarevnou obálkou, je formátu A4, má 24 stránek a stojí pouhých 5 Kč a lze si jej objednat či předplatit přímo u NESEHNUTÍ (třída Kpt. Jaroše 31, Brno 602 00, brno@nesehnuti.cz, http://nesehnuti.cz).
„Smyslem časopisu PŘES je přiblížit veřejnosti problémy uprchlíků, kteří tu žijí s námi. Vysvětlit proč přišli, jaké překážky museli překonat. Rádi bychom, aby časopis už vzhledem ke svému názvu pomáhal dostávat se přes vzájemné předsudky a nesnášenlivost,“ vysvětluje smysl vydávání čtvrtletníku jeho editor Milan Štefanec z NESEHNUTÍ. I další čísla časopisu PŘES budou obsahovat zajímavé rozhovory, představování zemí odkud k nám uprchlíci přicházejí, články od lidí z nevládních organizací, reportáže, odkazy na zajímavé akce a mnoho dalšího. NESEHNUTÍ vyvíjí i další aktivity týkající se uprchlíků: apeluje na politiky a úředníky odpovědné za současnou restriktivní azylovou politiku ČR, organizuje besedy, přednášky, promítání filmů multikulturní večery a další akce přibližující uprchlictví veřejnosti. Významný je také program volnočasových aktivit pro děti i dospělé z uprchlických zařízení.
Více informací:
Jiří Koželouh, 723 559 495
Milan Štefanec, 605 239 579
nesehnuti.cz
http://www.nesehnuti.cz/cz/pres/pres2_05.pdf