Skip to main content
Tiskové zprávy

Výstava o hypermarketech v brněnských knihovnách

By 2004-07-207 září, 2020No Comments

Od začátku prázdnin až do konce září si mohou čtenáři a čtenářky brněnské Knihovny Jiřího Mahena (KJM) prohlédnout unikátní putovní výstavu „Zaostřeno na hypermarkety“. Výstava, kterou vytvořili aktivisté a aktivistky NESEHNUTÍ, upozorňuje na celkem 11 velkých panelech na hlavní negativní dopady výstavby obřích nákupních center. Výstava vznikla v rámci dlouhodobé kampaně NESEHNUTÍ, která se snaží ukazovat odvrácenou tvář hyper a super marketů, kterou nelze spatřit na reklamních letácích těchto obchodů.

Výstava započala své letní putování 1. července v pobočce KJM v Bohunicích (ulice Lány č. 3), kde je možné ji spatřit v současné době a až do 30. července. V této knihovně je výstava umístěna přímo uprostřed místnosti s knihami a tak mají návštěvníci a návštěvnice možnost získat jinak těžko dostupné informace přímo při vybírání literatury. Od 2. srpna bude výstava nainstalována v bystrcké pobočce KJM (Vondrákova 15) a poté se přesune do pobočky v Líšni (Jírova 2) kde bude k vidění od 30. srpna do 1. října. Poté se výstava přesune do Státní vědecké knihovny v Plzni. Výstava se skládá s celkem 11 panelů (100 x 70 cm) na nichž jsou super a hyper markety popisovány pomocí textů, názorných grafů a výstižných fotografií. Pohledem odborníků a odbornic z oblasti ekonomie, architektury, ekologie či sociologie jsou nám přibližovány jednotlivé negativní dopady existence a stále nové výstavby těchto objektů.

Negativním dopadem na životní prostředí je zejména zvýšené znečištění ovzduší a hlučnost způsobené nárůstem dopravy v okolí nového obchodního centra,“ říká jeden z koordinátorů kampaně NESEHNUTÍ Filip Fuchs. Dalším problémem spojeným s hyper a super markety je jejich chování k zaměstnancům a zaměstnankyním. „Hypermarkety produkují armády špatně placených a nekvalifikovaných pracovníků/ic, kterým často zakazují sdružovat se v odborech a nutí je například pracovat zadarmo přes čas,“ doplňuje Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. Nevzhledné budovy velkých obchodních center také narušují tradiční architekturu našich měst a výstavba dalších a dalších hypermarketů na městských okrajích vede k vylidňování městských center, která se tak postupně stávají pouhými kulisami bez života. Tradiční ulice, lemované výklady, které dodávaly městům jejich ráz, postupně mizí, hlavní ulice přestávají přitahovat chodce. Malé obchody krachují jeden za druhým, namísto nich vznikají herny, second handy či kanceláře. „Pozornost výstavy je věnována také nejčastějším reklamním trikům, které velké řetězce používají k získání svých zákazníků či popisu nejznámějších případů, kdy se proti výstavbě nových supermarketů postavili sami občané.“, říká Filip Fuchs z NESEHNUTÍ. Výstava je součástí kampaně „Zaostřeno na hypermarkety“, za kterou NESEHNUTÍ obdrželo v roce 2003 ocenění jako nejlepší ekologický projekt v ČR od japonské nadace Sasakawa Peace Foundation. NESEHNUTÍ nejen šíří informace o super a hypermarketech, ale také pomáhá občanům v konkrétních případech výstavby obřích obchodů. Dále organizujeme veřejné besedy, vydáváme informační materiály, pořádáme občanské protesty, účastníme se správních řízení na stavby nových nákupních center.

Další informace:

Filip Fuchs, NESEHNUTÍ Brno, 737 036 088

Jiří Koželouh, NESEHNUTÍ, 723 559 495

www.hyper.cz