Skip to main content

V pondělí 16. února se ve foyer Moravské zemské knihovny uskutečnila vernisáž výstavy „Zaostřeno na hypermarkety“, která na fotografiích a v textech ukazuje odvrácenou tvář budování obřích nákupních center. Výstava zorganizovaná občanským sdružením NESEHNUTÍ Brno, které se problematikou hypermarketů dlouhodobě zabývá, potrvá do 12. března.

Výstava představuje téma expanze obřích nákupních řetězců z trochu jiného pohledu, než na jaký jsme zvyklí z plnobarevných reklamních letáků. Na celkem jedenácti panelech jsou rozebrány hyper a super markety z pohledu ekonomů, architektů, ekologů, sociologů či právníků. „Výstava dokumentuje v textech a na fotografiích expanzi obřích nákupních řetězců z trochu jiného pohledu, než na jaký jsme zvyklí. Popisuje současnou situaci v České republice, dopad těchto staveb na fungování a vzhled našich měst, pozornost je věnována také nejčastějším reklamním trikům, které velké řetězce používají k získání svých zákazníků či popisu nejznámějších případů, kdy se proti výstavbě nových supermarketů postavili sami občané.“ , říká jeden z jejích organizátorů, Filip Fuchs z NESEHNUTÍ.

První skutečný hypermarket (Globus) byl otevřen v roce 1996 v Brně. Od té doby vyrůstají hypermarkety v ČR jako houby po dešti. Na konci roku 2003 jejich počet dosahoval 140 a naplánovány jsou stavby řady dalších. Jejich výstavba má obrovské dopady na život našich měst. „V centrech měst narušují nevzhledné plechové krabice tradiční architekturu a enormě zvyšují automobilový provoz v ulicích, které nebyly budovány na tak silnou zátěž. Problémy s automobilovou dopravou však nemizí ani tehdy, budují-li si nákupní centra na okraji měst. Například v Brně narostla po otevření areálů Shopping Park a Olympia intenzita dopravy na přilehlé komunikaci o 40%.“, upozorňuje Fuchs. Zároveň dochází k dalšímu nebezpečnému efektu – vylidňování městského centra. S tím, jak se obchod stěhuje z centra na periférii, stává se střed města pouhou kulisou bez života. Tradiční ulice, lemované výklady, které dodávaly městům jejich ráz, postupně mizí, hlavní ulice přestávají přitahovat chodce. Malé obchody krachují jeden za druhým, namísto nich vznikají herny, second handy či kanceláře.

Zatímco ve většině západoevropských zemí sestavují urbanisté, sociologové, geografové a ekonomové podrobné plány, kolik si město obchodů tohoto typu může dovolit, a jejich budování různými způsoby regulují, Českou republiku zasáhl příliv obřích obchodů nepřipravenou. Místní samospráva jen zřídkakdy klade investorovi tvrdší podmínky týkající se např. umístění, velikosti či vzhledu. „Obchodní řetězce mají obrovskou ekonomickou moc, která jim umožňuje prosazovat své zájmy často bezohledným způsobem, bez ohledu na veřejné mínění a nejednou i bez ohledu na existující zákony.“ , dodává Filip Fuchs.

Výstava je součástí kampaně „Zaostřeno na hypermarkety“, za kterou NESEHNUTÍ obdrželo v roce 2003 ocenění jako nejlepší ekologický projekt v ČR od japonské nadace Sasakawa Peace Foundation. NESEHNUTÍ šíří informace a pomáhá občanům v konkrétních případech výstavby super a hypermarketů. Organizuje veřejné besedy spojené s putováním fotografické výstavy, vydává informační materiály, pořádá občanské protesty, účastní se správních řízení na stavby nových nákupních center. Více informací nabízí NESEHNUTÍ na svých stránkách www.hyper.cz.

Další informace: Filip Fuchs (605 239 579)