Skip to main content

Tisková zpráva ze dne 19. dubna 2004

Dne 19. dubna v 15.30 hodin proběhla ve vstupní hale Moravské zemské knihovny v Brně vernisáž výstavy Zbraně, nebo lidská práva? Fotografická výstava upozorňuje na nekontrolovaný vývoz zbraní z ČR do rizikových oblastí. Sérií fotografií a krátkých komentářů autoři a autorky z NESEHNUTÍ a Amnesty International (AI) přiblížili obraz utrpení v rozvojových zemích, kde vraždí české zbraně. Výstava neukazuje pouze děsivou skutečnost, ale nabízí i možnosti jak se do aktivit proti obchodu se zbraněmi zapojit.

Výstavu zahájili zástupci NESEHNUTÍ a AI, kteří zároveň představili kampaně svých organizací proti vývozům zbraní z České republiky. Na místě byly nabízeny informační materiály obou organizací i společná petice žádající od ministra průmyslu a obchodu dodržování Kodexu EU o obchodu se zbraněmi a zvýšení transparentnosti udělování licencí na vývozy zbraní z České republiky. Součástí vernisáže bylo i malé veganské občerstvení.

Fotografie zobrazující utrpení obyvatelstva rozvojových zemí kam směřují velké zbrojní zásilky, aby podpořily ozbrojené konflikty nebo udržely při moci spřátelené diktátory jsou dány do kontrastu s fotografiemi zbraní ve vyleštěných vitrínách zbrojařských veletrhů (například brněnský IDET). Tyto dva typy fotografií spolu s výstižnými komentáři symbolicky spojují dva neoddělitelné aktéry této nebezpečné hry – trpící nevinné civilisty a ziskuchtivé obchodníky se smrtí.

Výstava je zaměřena zvláště na situaci v České republice. „Náš stát je totiž významným vývozcem zbraní právě do oblastí kde jsou hrubě porušována lidská práva a zuří tu ozbrojené konflikty,“ objasňuje zaměření výstavy jeden z jejích autorů Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. Na fotografiích lze spatřit zbraně vyvezené na Srí Lanku, která díky ozbrojeným střetům drží rekord v násilných úmrtích na počet obyvatel. Stejné samopaly jsou ty na veletrhu IDET a ty co pomáhají vojákům, partyzánům a polovojenským jednotkám povraždit každý rok tisíce civilistů v Kolumbii a umožňují zimbabwské armádě udržet si výsadní právo devastovat těžbou deštné pralesy v Demokratické republice Kongo. „Problematika je to vskutku komplexní právě svým negativním dopadem na lidská práva, životní prostředí a sociální situaci v cílových zemích,“ komentuje současnou situaci aktivista NESEHNUTÍ Milan Štefanec a vysvětluje: „Ministerstvo obrany prodává nebezpečné zbraně a necítí zodpovědnost evidovat jejich konečného nabyvatele, ministerstvo průmyslu a obchodu povoluje vývozy a nezajímá ho další osud zbraní, soukromí vývozci vesele vydělávají špinavé peníze a čelní přestavitelé státu zaštiťují zbrojařské veletrhy a obchodování se zbraněmi legitimizují

Výstava začíná úvodním panelem popisujícím kampaně NESEHNUTÍ a AI proti obchodu se zbraněmi, pokračuje čtyřmi panely o lehkých i těžkých zbraních. Dva další panely jsou tématicky vyhraněnější, jeden na obchod mučícími nástroji a druhý na problematiku nášlapných min. Závěrečný (osmý) panel pak shrnuje možnosti jak může každý zájemce přispět k řešení problému. Výstava se skládá z 8 zalaminovaných panelů 70×100 cm (orientované na výšku). „Naší snahou je téma vývozů zbraní z ČR co nejvíce zviditelnit a ukázat veřejnosti, že nejde o okrajový problém, který je možné díky utajování držet pod pokličkou“ uzavírá Karel Dolejší z Amnesty International s tím, že základním předpokladem úspěšného řešení problému, po vzoru některých západoevropských zemí je veřejná kontrola obchodu se zbraněmi.

Jiří Koželouh, NESEHNUTÍ, tel: 723 559 495, http://zbrane.ecn.cz