Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ z 12.prosince 2011.

NESEHNUTÍ podalo sérii oznámení, na základě kterých jsou příslušné státní instituce povinny prošetřit probíhající výstavbu bytových domů a ubytoven v Brně-Líšni.Nezákonnost povolovacích procesů této výstavby, které padlo za oběť přes 400 stromů, již v minulosti konstatovala Česká inspekce životního prostředí, Veřejný ochránce práv i krajský soud. Přesto v říjnu t. r. začala developerská společnost NET Development, s.r.o. s výstavbou. Jedná se o nelegální výstavbu, jelikož stavebník nemá ke stavbě k dispozici všechna nezbytná povolení. V současné době je to např. pokoutně vydaný stavební certifikát, kterým stavebník obešel stavební zákon a ignoroval práva občanů a sousedů zasahovat do povolovacího procesu.

NESEHNUTÍ se obrátilo na oddělení stavební policie při Městské policii Brno, aby tato prošetřila pokračování stavebních prací na ulici Horníkova v Brně-Líšni. Sdružení upozornilo státní instituci, která má pravomoc prošetřovat, zda stavební činnost na území města Brna probíhá v souladu s platnými právním předpisy a stavebními povoleními, že výstavba, která probíhá v Brně-Líšni na ul. Horníkova je realizována v rozporu se zákonem. NESEHNUTÍ opakovaně upozorňuje na fakt, že povolení ke stavbě (tzv. certifikát autorizovaného inspektora), které si investor koupil, bylo vydáno v rozporu se stavebním zákonem. Autorizovaný inspektor Milan Teigiser, který certifikát vydal, totiž neumožnil se ke stavbě vyjádřit občanům ani sousedům, čímž porušil povinnosti jež mu ukládá zákon. Že inspektor Milan Teigiser neporušil zákon poprvé, konstatovalove svém šetření i Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které nad inspektory vykonává dohled. Dle usnesení Městského soudu v Praze z březnaletošního roku, je povinno o zákonnosti a platnosti „líšeňského certifikátu“ rozhodnout právě toto ministerstvo v rámci odvolacího řízení. Odvolací řízení má ze zákona odkladný účinek, což znamená, že dokud ministerstvo nerozhodne, stavebník stavět nesmí. Jak vyplývá z dopisu MMR, toto doposud oodvolání proti certifikátu nerozhodlo a ani se rozhodnout nechystá a připravuje tzv. kompetenční žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu. Stavební certifikát na stavbu na ul. Horníkova v Brně-Líšni je tedy v současné době nepravomocný a nelze na jeho základě stavět. „Nemají-li být platné zákony ČR a rozhodnutí soudu jen cárem papíru, musejí zodpovědné státní orgány výstavbu v Líšni okamžitě zastavit. V opačném případě říkají všem ostatní investorům, že stavět na černo se vyplatí, komentuje situaci Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

Stejný podnět jako brněnská stavební policie obdržel i líšeňský stavební úřad, který má také povinnost zasáhnout proti nelegální výstavbě a také starosta městské části Brno-Líšeň pan Břetislav Štefan, který by měl hájit zájmy obce i občanů Líšně. Obyvatelé Líšně také vytvořili dle stavebního zákona tzv. zástupce veřejnosti a žádají o změnu územního plánu v dané lokalitě tak, aby zde místo nevhodné výstavy byla plocha zeleně.

Případ nezákonné výstavby bytových domů a ubytoven v Brně-Líšni je dalším z příkladů, jak nová podoba stavebního zákona, která vytvořila i institut tzv. autorizovaného inspektora umožňuje obcházet zákony i veřejný zájem. Na tuto skutečnost upozornil opakovaně i úřad ombudsmana. „Institut autorizovaného inspektora a tzv. zkráceného stavebního řízení umožňuje obcházet práva občanů a sousedů staveb. Jak ukazuje nezákonná výstavba domů v Brně-Líšni či černá stavba hobby marketu Bauhausv Brně-Ivanovicích, bez účasti veřejnosti ve stavebním řízení, dochází k masivnímu porušování zákona. Vyzýváme vládu i parlament, aby tyto instituce v novele stavebního zákona posílily práva občanů v povolovacích řízeních. Účast veřejnosti je totiž často jedinou pojistkou proti porušování zákona a je také významným protikorupčním opatřením“, uzavírá Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

Více informací:

Milan Štefanec, 605 239 579, milan.stefanec@nesehnuti.cz,

Sandra Podskalská, Advokátní kancelář Šikola a partneři, 775 154 082, sandra.podskalska@aksikola.cz

Další kontakty:

Net Development, s. r. o., 603 333 999, info@netdevelopment.cz

Milan Teigiser, 773 580 528, mteigiser@seznam.cz