Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 10. července 2014

Česká republika pokračovala v praxi vyzbrojování diktátorských režimů pošlapávajích lidská práva i v roce 2013 – mezi tuctem největších dovozců českých zbraní skončily země jako Egypt, Saudská Arábie, Alžírsko či Spojené arabské emiráty. Zbraně se souhlasem českého státu putovaly ale i do Bahrajnu, Thajska, Jordánska či Etiopie, jak vyplývá z výroční zprávy Ministerstva průmyslu a obchodu, která byla včera schválena vládou České republiky. Vývoz zbraní přitom oproti předchozímu roku stoupl a hodnota zbraní vyvezených z ČR v roce 2013 dosáhla 7, 4 miliardy Kč.
Včera schválená Výroční zpráva o kontrole vývozu zbraní dokazuje, že v české zahraniční politice v roce 2013 opět převládly ekonomické zájmy nad ochranou lidských práv. Mezi největšími příjemci českých zbraní se totiž ocitly režimy nechvalně proslulé jejich porušováním. Tak například zbraně v hodnotě 11 milionů eur skončily v Saudské Arábii, ve které jsou zakázány politické strany, nesmí se konat volby, opozice je pronásledována, stejně jako náboženské, etnické či sexuální menšiny. V další ze zemí, ve Spojených arabských emirátech, skončily české zbraně v hodnotě 6 milionů eur. V zemi přitom dochází k pronásledování opozice, systematickému mučení vězňů a k vykořisťování pracujích přistěhovalců a přistěhovalkyň [1]. Ostudné je také vyzbrojování Bahrajnu, který patří mezi nejrepresivnější režimy světa a který v roce 2011 brutálně potlačil demonstrace volající po demokratizaci společnosti. Z pohledu ochrany lidských práv není možné považovat za uspokojivou ani situaci v dalších zemích, ve kterých české zbraně skončily – v Alžírsku (12,7 mil. eur), Etiopii (200 tis. eur), Thajsku (4 mil. eur) atd. Malé množství vojenského materiálu z kategorie „Výrobní zařízení a součásti“ bylo dokonce vyvezeno i do KLDR.
„Zpráva o vývozech zbraní dokazuje, že systém kontroly zbrojních exportů z České republiky tak, jak je nyní nastaven, nefunguje. Ministerstva povolí vývozy, kterými podpoří pošlapávání lidských práv, česká vláda pak zprávu o tom vezme na vědomí a tím vše končí. Povolovací proces rozhodující o vývozech zbraní ze země je třeba dostat pod veřejnou kontrolu, je nutné určit jasnou odpovědnost a sankce za to, když zbraně skončí u diktátorů a vojenských junt. Stát a jeho političtí představitelé i úředníci musí nést následky toho, že se zbraněmi z ČR jsou s jejich souhlasem zabíjejí civilisté, novináři, obránci lidských práv,“ komentuje informace o zbrojních exportech Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.
Typickým příkladem upřednostňování ekonomických zájmů před ochranou lidských práv představuje vyzbrojování Egypta, ovládaného od puče v červenci minulého roku vojenskou juntou. Z České republiky tam podle zprávy Ministerstva průmyslu a obchodu v roce 2013 byly vyvezeny zbraně v hodnotě 24 milionů eur, čímž se Egypt stal v loňském roce třetím největším dovozcem českých zbraní. Česká zbrojovka vloni získala zakázku na výrobu 50 000 pistolí pro egyptskou policii a firma Sellier & Bellot zase zakázku na 10 mil. kusů munice. Tyto zakázky však nebyly realizované celé – při zásahu egyptské policie a armády 14. srpna proti prívržencům Muslimského bratstva zemřelo v průběhu jediného dne několik stovek lidí a tento masakr přinutil Evropskou unii vývoz zbraní do Egypta přerušit [2]. Česká republika však začátkem roku 2014 vývoz zbraní obnovila, a to i navzdory tomu, že se tamní situace v ochraně lidských práv od srpna 2013 vůbec nezlepšila, ba naopak, podle mezinárodních lidskoprávních organizací Amnesty International a Human Rights Watch[3] čelí momentálně Egypt největší lidskoprávní krizi ve své moderní historii. Útoky na lidská práva přiznala paradoxně i Česká republika, když se na půdě Rady OSN pro lidská práva připojila spolu s dalšími šestadvaceti státy k dopisu [4] vyjadřujícímu znepokojení nad stavem lidských práv v Egyptě a připisujícímu tamější policii vinu za smrt demonstrantů. Ve stejné době však zároveň povolila vývoz dalších pistolí, určených právě egyptské policii.
„Česká republika se obhajuje tím, že české pistole pomohou Egyptu v boji proti terorismu. V Egyptě ale pod záminkou boje proti terorismu ve skutečnosti dochází k věznění novinářů, mučení vězňů a pronásledování opozice,“ vysvětluje Peter Tkáč.
Zodpovědnost leží především na Ministerstvu zahraničných věcí. O udělování licencí na vývoz zbraní z České republiky rozhoduje sice Ministerstvo průmyslu a obchodu, to ale musí získat kladné stanovisko Ministerstva zahraničních věcí, které v něm musí zohledňovat lidskoprávní aspekt zakázky a také dodržování mezinárodních závazků.
„Ministerstvo zahraničných věcí by při povolovaní vývozů mělo být přísnější a nepodléhat tlaku zbrojařské lobby. Vyzbrojovat nejpodivnější diktatury a podporovat jejich represivní choutky vůči svým občanům by nemělo patřit k základům zahraniční politiky České republiky,“ uzavírá Peter Tkáč.
Kontakty:
Peter Tkáč, 736 704 785, peter@nesehnuti.cz
Milan Štefanec, 605 239 579, milan.stefanec@nesehnuti.cz
Poznámky:
[1] Human Rights Watch – World Report 2014
[2] Stanovisko Rady EU k Egyptu ze dne 21. srpna 2013 
[3] Human Rights Watch – Egypt: New Leader Faces Rights Crisis 
[4] Permanent Mission to the UN in Geneva, Ministry of Foreign Affairs of Denmark: Denmark and 26 other countries addresses human rights situation in Egypt at HRC25 
V dopise podepsaném Českou republikou se doslova píše:
„Vyjadřujeme znepokojení nad omezováním práv na pokojné shromažďování, svobodu projevu, sdružování a nad nepřiměřeným použitím smrtících prostředků ze strany egyptských bezpečnostných složek proti demonstrujícím, které vedlo k velkému množství úmrtí a zranění.“