Skip to main content

Jak inovace a technologie ovlivňují genderovou rovnost? To byla ústřední otázka 67. zasedání komise OSN pro postavení žen, kterého se v New Yorku zúčastnily tisíce lidí z celého světa. S příspěvkem nazvaným „Without Violence: preventive workshopsna téma násilí v online prostoru reprezentovala NESEHNUTÍ a Česko členka programu F*éra Eva Colledani.

O část programu, kterou zorganizoval Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR, byl v New Yorku velký zájem. Aby se delegátky*i dozvěděly*i z českého panelu nazvaného Swipe left for dating: violence among adolescents and young adults co nejvíce, byly*i ochotní sedět i na zemi.

Setkáváme se s názorem, že v online prostoru nelze páchat násilí – na internetu přece nikomu dát facku nemůžete. Máme tendenci vyčleňovat psychické násilí jako zvláštní kategorii, která není na stejné na úrovni jako násilí fyzické. Často věříme tomu, že zatímco fyzické násilí způsobuje reálnou bolest, pshychické je pouze v hlavě.

Musíme si však uvědomit, že se i psychické násilí odráží na našich tělech a na našem zdraví. Jeho důsledky mohou být deprese, úzkosti, stres nebo poruchy příjmu potravy. Psychické problémy také přispívají ke vzniku civilizačních chorob a v nejzávažnějších případech může psychické násilí vést až k sebevraždě.

V našich workshopech na středních školách říkáme studujícím: zamyslete se nad tím, jak vaše tělo reaguje, když jste ve stresu, nervózní, když máte strach nebo cítíte smutek.Pokud se takto zamyslíme, všimneme si, že naše tělo a naše psychika jsou úzce propojeny,“ vysvětluje Eva Colledani.

V rámci new yorského eventu se zástupkyně*ci Česka, Švédska, Norska a Francie shodly*i na tom, že je třeba brát online násilí vážně. NESEHNUTÍ na zasedání komise prezentovalo svůj přistup k primární prevenci kybernásilí u mladých lidí a umožnilo delegátům*kám zažít si část preventivního workshopu.

Without Violence: Preventive workshops by NESEHNUTÍ:

úvodní foto textu: Greta Blumajerová