Skip to main content

Dnes dopoledne uspořádali v Brně aktivisté NESEHNUTÍ (NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ) protestní shromáždění před cirkusem Jo-Joo s cílem upozornit veřejnost na nevyhovující životní podmínky cirkusových zvířat. Zároveň při této příležitosti představili nově vzniklou Koalici proti cirkusům se zvířaty.

Cirkusová zvířata žijí ve špatných a nedůstojných podmínkách – prostory, ve kterých tráví většinu svého života neodpovídají svojí velikostí jejich přirozeným potřebám, které mohou mít ve volné přírodě. Z klecí o minimálních rozměrech nesrovnatelných s jejich původním teritoriem se dostanou jen v době drezůry či vystoupení v manéži. Neustálý transport, který vyplývá ze samotné povahy cirkusu, zvířatům škodí a vyvolává u nich stres. Drezůra, která se provádí na všech cirkusových zvířatech téměř od narození obnáší různé metody, jak donutit zvíře k výkonům, které odporují jeho přirozeným instinktům a způsobům chování (proskakování ohněm, jízda na kole atd.). Jak vyplývá z dokázaných případů v zahraničí, při drezůře se používá nepřiměřených a někdy i bolestivých metod. Vystoupení před diváky je také pro zvířata spojeno se stresem, který je vyvolán hlukem (potleskem, hudební doprovod) a ostrým světlem. Dušan Rosenbaum, koordinátor kampaně „Za cirkusy bez zvířat“ v této souvislosti říká: „Cirkus předvádí zvířata jako vyhaslé loutky, které tu jsou jen pro lidské pobavení. Přitom na světě je již řada cirkusů, které dokazují, že lze fungovat i bez zvířecích čísel. V takových cirkusech vystupují umělci v pravém slova smyslu, tedy ti, kteří nepotřebují ukazovat psychicky i fyzicky zničenou trosku zvířete, aby předvedli své umění a zaujali publikum.“

V České republice zahájila letos v létě svoji činnost Koalice proti cirkusům se zvířaty. Toto sdružení vzniklo jako reakce na neutěšený život zvířat chovaných v našich cirkusech. Je tvořena předními ochranářskými organizacemi v ČR jako jsou např. Svoboda zvířat, Bratr Medvěd, Different Life či NESEHNUTÍ. V krátkodobé časové perspektivě je její snahou vytvoření speciálních veterinárních standardů, které by určovaly za jakých podmínek lze zvířata v cirkusech chovat či provádět jejich transport. Konečným cílem je pak úplně zamezit vystupování zvířat v cirkusech, které ze své podstaty nejsou schopny zajistit podmínky odpovídající jejich životním potřebám. „Aktivisté NESEHNUTÍ se problematikou cirkusů hodlají během nadcházející podzimní sezóny intenzivně věnovat. Podobný protest jako ten v Brně se dnes uskuteční i v Boskovicích před cirkusem Berousek, pořádá ho místní skupina NESEHNUTÍ Boskovice“, dodal Rosenbaum.