Skip to main content

Za lepší sociální služby a transparentnost veřejné správy v Ukrajině

Podpora občanských iniciativ NESEHNUTÍm v roce 2019

Tisková zpráva NESEHNUTÍ, 17.července 2019

NESEHNUTÍ v letošním roce podpořilo další občanské iniciativy na jihu Ukrajiny. Jejich kampaně jsou zaměřené na zajištění sociálních služeb pro mládež a na transparentnost výdajů z veřejných rozpočtů. Další aktivní skupiny vybrané NESEHNUTÍm tak získají odbornou a finanční podporu

  NESEHNUTÍ na začátku letošního roku vybralo čtyři místní nevládní organizace a iniciativy, které podpoří v jejich občanských kampaních. Jednou z nich je i organizace Návrat k životu ve městě Kropyvnyckyj. Ta poskytuje sociální služby mládeži ohrožené sociálně patologickými jevy, zejména drogami. Mimo jiné provozuje volnočasový klub pro mládež, který již pomohl řadě mladých lidí na cestě ze závislosti. Klubu ale končí nájemní smlouva, organizace se proto rozhodla vést kampaň za to, aby městská správa poskytla nové prostory pro tento klub. Brněnská nevládní organizace NESEHNUTÍ pomohla iniciativám naplánovat občanské kampaně a poskytla jim i finanční podporu, aby kampaň mohly realizovat. NESEHNUTÍ již za šest let svého působení v Ukrajině podpořilo dvacet pět podobných kampaní. Kromě zmíněné iniciativy pomohlo NESEHNUTÍ dalším třem místním iniciativám z Mykolajivu na jihu Ukrajiny naplánovat a uskutečnit jejich vlastní občanské kampaně, které cílí na systémové změny – konkrétně v oblastech transparentního hospodaření škol, financování sociálních služeb a poskytování informací o chystaných projektech výstavby a rekonstrukcí městských budov. „Je vidět, že nestabilita financování sociálních služeb a transparentost nakládání s veřejnými prostředky zůstávají na jihu Ukrajiny klíčovými tématy. Letos se ještě chystáme podpořit minimálně dvě iniciativy zabývající se ochranou životního prostředí, přírody a klimatu,“ dodává Martin Hyťha z NESEHNUTÍ. NESEHNUTÍ působí v Ukrajině od roku 2014, kdy začalo podporovat nezávislou žurnalistiku a podílelo se na vzniku regionálních poboček občanské televize Hromadske.TV. Od roku 2015 systematicky spolupracuje s místními iniciativami z odlehlých regionů na jihu země, které svými aktivitami napomáhají měnit Ukrajinu v lépe fungující demokratickou společnost.  Aktivity NESEHNUTÍ v Ukrajině byly podpořeny z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce. Kontakty: Martin Hyťha,  martin@nesehnuti.cz