Skip to main content

Výstava k práv?m zví?at. Sedm velkých panel? (cca 70 x 100 cm) s fotografiemi a texty. Každý panel vždy k jednomu tématu: úvod, kožešiny, vegetariánství a veganství, pokusy na zví?atech, velkochovy, cirkusy, kontakty. Lehká srolovatelná verze k zav?šení na silon protáhlý lištami.
 

____________________________________________________________________
V p?ípad? vašeho zájmu o tuto výstavu je možné se domluvit na jejím zap?j?ení. Výstavu p?j?ujeme bezplatn?. Požadujeme pouze uhrazení náklad? na p?epravu. Výstava ke ke stažení v pdf.