Skip to main content
Tiskové zprávy

Začal další ročník soutěže o Sexistické prasátečko

Druhý ročník soutěže o nejvíce sexistickou reklamu s názvem Sexistické prasátečko začal v Brně 12. května 2010. Na SemestrEndu filozofické fakulty na ulici Gorkého byl oficiálně vyhlášen sběr návrhů na reklamy, které lidé považují za sexistické. Návrhy se budou sbírat do konce října 2010 a slavnostní vyhlášení se uskuteční na začátku prosince na základě hlasování veřejnosti i odborné poroty.
Soutěž „Sexistické prasátečko“ má za cíl vybrat nejvíce sexistickou reklamu v Brně i celé České republice. Záměrem soutěže není jejich zhotovitele a zhotovitelky odsoudit, ale upozornit je na to, že jejich reklamy mohou někoho urážet, což si řada firem často vůbec neuvědomuje. Na SemestrEndu byl kromě zahájení druhého ročníku soutěže také infostánek NESEHNUTÍ a tzv. živý billboard upozorňující na stereotypní obrazy v reklamách. Příznivci a příznivkyně soutěže si mohli od 15:00 do 19:00 na místě zakoupit benefiční placky s nápisy jako: Bojkotuji sexismus; Mám ráda sex, nesnáším sexismus apod.
Sexistické reklamy se vyznačují stereotypním zobrazováním pohlaví v reklamě. V českém prostředí jsou touto skupinou častěji ženy. Sexistické reklamy často využívají zobrazení sexualizovaného těla bez souvislosti s propagovaným výrobkem. Časté je rovněž využití zjednodušujících představ o ženách nebo mužích – ženy jsou spojovány s praním prádla, muži s opravou domu a podobně. „Myslíme si, že pokud jsou výrobky firem dobré, nepotřebují sexismus, aby je prodaly. Reklamy mohou být vtipné i bez toho, aby někoho urážely či zpochybňovaly jeho schopnosti.“ vysvětluje Kristýna Pešáková z NESEHNUTÍ.
Návrhy na reklamy je možno zaslat na e-mailovou adresu zenskaprava(@)nesehnuti.cz spolu s místem, kde se reklama nachází a firmou, kterou reklama propaguje. Zaslané reklamy budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách dlouhodobého programu NESENUTÍ s názvem Ženská práva jsou lidská práva – www.zenskaprava.ecn.cz. „V tomto ročníku soutěže bude hlasovat nejen veřejnost na webových stránkách, ale poprvé také odborná porota (např. z oblasti reklam). Lidé, kteří budou posílat své tipy na reklamu, mohou získat také věcné ceny.,“ doplňuje Alžběta Možíšová z NESEHNUTÍ.
Více informací :
Petra Havlíková, NESEHNUTÍ, tel.: 732 854 435
Kristýna Pešáková, NESEHNUTÍ, tel.: 723 759 082
Alžběta Možíšová, NESEHNUTÍ, tel.: 731 119 425