Skip to main content
Tiskové zprávy

Začalo hlasování o nejsexističtější reklamu

V sobotu 19. září 2009 bylo zahájeno hlasování o nejsexističtější reklamu v rámci soutěže o Sexistické prasátečko. Soutěž probíhá jako součást kampaně NESEHNUTÍ Proti sexismu v ulicích. V rámci této soutěže mohli lidé nominovat reklamy, které jim přišly sexistické, tj. zobrazující muže a ženy v reklamách stereotypně a upevňující tak předsudky o schopnostech žen i mužů. Hlasovat v soutěži může každý, a to prostřednictvím webových stránek NESEHNUTÍ. Hlasování bude probíhat do soboty 31. října. V listopadu bude následovat slavnostní vyhlášení „vítězné“ reklamy a ocenění toho/té, kdo/která ji nominoval/a.
Z 23 reklam mohou lidé na webových stránkách NESEHNUTÍ až do 31. října volit tu nejvíce sexistickou. Lidé mohli do poloviny září NESEHNUTÍ zasílat své tipy na reklamy, které viděli ve svém okolí a které jim přišly sexistické. Z došlých tipů bylo vybráno 23 reklam, které se vyznačují častým využitím nahého ženského těla v reklamě, aniž by souviselo s propagovaným výrobkem, znevažováním starších žen, ale v soutěži se objevuje také reklama, která využívá polonahé mužské tělo a motiv dominance ženy nad mužem. Hlasovat o jednotlivých reklamách je možné na webu programu NESEHNUTÍ Ženská práva jsou lidská práva www.zenskaprava.ecn.cz.
„Již od zahájení soutěže nám chodily tipy na reklamy, které lidem v jejich okolí vadily. Reklamy nám posílali často i muži nebo Češi žijící v zahraničí, kteří nám říkali, že takové reklamy by v zemi, kde nyní žijí, nemohly uspět“, vysvětluje Alžběta Možíšová z NESEHNUTÍ.
Soutěž NESEHNUTÍ má za cíl upozornit na sexistickou reklamu, tj. reklamu diskriminující a zobrazující ženy a muže stereotypně. Chce zahájit diskusi nad sexistickými reklamami a upozornit na možné důsledky všudypřítomného stereotypního zobrazování žen a mužů. Zaměřená je především na jednotlivce, tedy potencionální zákazníky a zákaznice firem, které si reklamy nechávají dělat. „Právě od potencionálních zákazníků a zákaznic by mělo vycházet odmítnutí sexistických reklam, neboť něco vypovídají o firmě, která si je nechá zhotovit. Pokud se oni začnou k takovým reklamám, které ženy i muže urážejí, stavět negativně, firmy si je nebudou nechat dělat“, informuje Kristýna Pešáková z NESEHNUTÍ. „Sexistické reklamy přitom nejsou pouze reklamy, kde se objevují nahá těla. Navíc každou reklamu, kde je zobrazeno nahé tělo, rozhodně nelze považovat za sexistickou. Velmi záleží na kontextu“, doplňuje. Kampaň NESEHNUTÍ se zaměřila především na informování veřejnosti. V knihovně NESEHNUTÍ se pořádají pravidelné přednášky a besedy na téma sexismu a zobrazování žen a mužů v médiích. Další přednáška na téma Gender a média proběhne 1. října a bude s mediální analytičkou z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Monikou Metykovou.
Řada odborných studií (např. studie Gender a média vypracovaná Centrem proEquality při otevřené společnosti o.p.s. v roce 2009) upozorňuje na to, že média hrají důležitou roli ve vnímání našeho postavení jako muže či ženy ve společnosti. Média mají vliv na to, jak jsou vnímány role žen a mužů, jaké hodnotové významy přisuzujeme tématům společensky spojeným s rolemi žen a mužů či jaké jsou obsahové významy slov žena a muž. Vliv médií na jedince ve společnosti je dán možností médií ovlivnit proces stereotypizace. Média ale právě často stereotypní představy o schopnostech žen a mužů upevňují.
Soutěž byla oficiálně zahájena 12. května a skončí listopadovým vyhlášením vítězné reklamy.
Více informací :
Kristýna Pešáková, NESEHNUTÍ, tel.: 723 759 082
Alžběta Možíšová, NESEHNUTÍ, tel.: 731 119 425