Skip to main content

Brněnská radnice zveřejnila 15. listopadu 2010 tři varianty konceptu územního plánu. Již při jeho zadávání se město netajilo tím, že zahrádkářské kolonie zreviduje a navrhne pro většinu z nich jiné využití. Ve středu 15.12.2010 od 16h proběhne veřejná diskuse se zpracovatelem konceptu nejen k tématu zahrádkářských kolonií, ale i zeleni a volnému času. NESEHNUTÍ nabídne účastníkům diskuse tištěné informace, jak podávat připomínky a námitky, jak ustanovit zástupce veřejnosti, neboť o těchto možnostech radnice veřejnost neinformuje.
Město organizuje pro veřejnost cyklus veřejných debat k územnímu plánu – tuto středu 15.12.2010 proběhne diskuse k zahrádkám, zeleni a volnému času. Zpracovatel konceptu avizoval již ve fázi zadání, že zahrádkářské kolonie v Brně budou revidovány a navrženy k jinému využití. Jako hlavní argumenty města pro tuto revizi byly uváděny v roce 2006 zájem o bydlení v centru města, neprůchodnost zahrádkářských kolonií a zájem o zahradničení jen u starší generace. V Brně je v Českém zahrádkářském svazu zaregistrováno 5400 zahrádkářů. Na besedách se studenty a na dotazy zahrádkářů již před debatou zpracovatel konceptu územního plánu Ing. Arch. Dokoupil avizoval, že v jedné z variant je navrženo ke zrušení až 50% zahrádkářských kolonií ve městě. Pozemky jsou většinou městské. “Zahrádky mají vedle nesporné odpočinkové funkce pro obyvatele také pozitivní vliv na životní prostředí. Zvětšují množství zeleně ve městě a tím ovlivňují klima, pomáhají snižovat prašnost a zvyšují psychickou pohodu. Navíc některé ze zahrádkářských kolonií patří k více než stoleté tradici města,” vysvětluje jejich význam Hana Chalupská z NESEHNUTÍ.
Na debatě lze čekat velkou účast brněnských zahrádkářů. Na panelové diskusi v roce 2006, kterou pořádal Ekologický institut Veronica, se stovka zahrádkářů sotva vešla do sálu. Mezi zahrádkáři koluje pozvánka na akci v podobě plakátku, který visí zejména u kolonií v centru města.
NESEHNUTÍ nabídne před zahájením debaty tiskoviny o tom, jaké mají zahrádkářské kolonie význam v urbánní krajině, návody, jak efektivně podávat námitky ke konceptu územního plánu prostřednictvím zástupce veřejnosti a pozvánku na školení, kterak se do přípravy územního plánu zapojit.
Více informací :
Hana Chalupská, koordinátorka kampaně Brno v akci, 731 181 990, hana(@)nesehnuti.cz
Ekologická poradna NESEHNUTÍ, 543 214 144, ekoporadna(@)nesehnuti.cz