Skip to main content

Na základě podnětu NESEHNUTÍ upozorňujícího na šíření nezákonné reklamy na zbraně, byla dvěma zbrojařským firmám uložena pokuta. Živnostenské úřady potrestaly firmu BAE Systems za její inzeráty na bojové letouny Gripen v Hospodářských novinách a deníku Právo a firmu ARMS Moravia za reklamu na ruční zbraně v magazínu Střelecká revue. Posledně jmenovaná společnost i přes uloženou sankci nadále pokračuje v kontroverzním inzerování zbraní.

V rámci antimilitaristické kampaně se NESEHNUTÍ zabývá monitoringem aktivit zbrojařských firem působících v České republice. Jedním z výstupů kampaně bylo podání několika stížností na nezákonnou reklamu na zbraně ve sdělovacích prostředcích.

První ze stížností byla podána na inzerát v celostátním deníku Právo ze dne 25. května 2001 propagující bojový letoun Gripen. Obdobný inzerát vyšel i v Hospodářských novinách dne 14. března 2001. Za opakované porušení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy byla firmě BAE Systems živnostenským odborem Úřadu městské části Prahy 1 uložena pokuta. Proti uložené pokutě se firma odvolala a celý případ je nyní v šetření živnostenského odboru Magistrátu hlavního města Prahy.

Druhou potrestanou firmou je ostravská společnost ARMS Moravia, které byla na základě stížnosti NESEHNUTÍ uložena povinnost zaplatit pokutu 200 000 Kč. Zákon firma porušila reklamou na samonabíjecí pistoLI CZ – G 2000 ve Střelecké revue č. 9 z roku 2001 a na svých internetových stránkách. Přes jednoznačně prokázanou nezákonnost reklamy tohoto druhu firma nadále pokračuje v kontroverzním inzerování střelných zbraní. Ve Střeleckém magazínu č. 6 z roku 2002 ARMS Moravia svým zákazníkům nabízí samonabíjecí kulovnici TIGR – II. Zbraň prezentuje jako sportovní (reklama na sportovní zbraně není zákonem zakázána), přestože se jedná o věrnou kopii známé odstřelovačské pušky Dragunov z výzbroje sovětské armády (viz příloha tiskové zprávy). Kniha Ruční palné zbraně 20. století (Praha 2002, str. 297) tuto zbraň charakterIzuje jako „velmi dobrou a přesnou odstřelovačskou zbraň, schopnou snášet náročné podmínky služby na bojišti“. Tzv. sportovní kulovnice firmy ARMS Moravia využívá identický typ munice jako jmenovaná sovětská puška. „Jde o jednoznačné obcházení zákona. Jelikož se jedná o závažné a opakované porušení, je na místě uvažovat o odebrání licence pro obchod se zbraněmi této firmě,“ komentuje případ právnička Andrea Rezková.

Od 1. června 2002 vstoupila v platnost novela zákona o regulaci reklamy, která rozostřuje hranice legální reklamy na zbraně. Přestože NESEHNUTÍ na nedostatky novely zákona upozorňovalo jak poslance, tak senátory v průběhu jejího schvalování, byl schválen vládní návrh v podobě, která umožňuje jeho snadnější obcházení a ztěžuje jeho vymahatelnost.

„Zákonodárci svým rozhodnutím otevřeli cestu veřejné propagaci smrtících prostředků. Učinili tak navzdory slovně deklarované snaze o omezení obchodu se zbraněmi, který bývá spojován s mezinárodním terorismem“ , uzavírá aktivista NESEHNUTÍ Viktor Piorecký.