Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ, Sociologického ústavu a Otevřené společnosti ze dne 10. října 2018
Míra nerovného odměňování mezi muži a ženami je v České republice stále 22 %, což nás řadí po Estonsku na druhé nejhorší místo mezi zeměmi Evropské unie. V Česku na příjmovou nerovnost upozorní hned několik akcí včetně vydání nové publikace NESEHNUTÍ.
„Když přišla na svět dcera, uvědomila jsem si, že jsem na to sama! Dříve jsem cestovala, hodně sportovala. Teď sedíme s dcerou doma a počítáme peníze. To srovnání je hrozné – když o sobě víte, že jste soběstačná, že si umíte na všechno vydělat prací a najednou, když máte dítě, tak se propadáte na sociální dno. A je vám to líto hlavně kvůli tomu dítěti, protože si nemůžete některé věci vůbec dovolit.“
Paní Lenka je samoživitelkou a jednou z šesti žen, které se rozhodly sdílet své zkušenosti nejen z pracovního života v České republice. Jejich vyprávění si můžete přečíst v nové publikaci Životní příběhy jako zrcadlo nerovnosti. Tu vydá NESEHNUTÍ při příležitosti mezinárodní konference Rovné odměňování: věc nás všech pořádané 11. října ve spolupráci s Otevřenou společností, Sociologickým ústavem AV ČR, Úřadem vlády České republiky a pod záštitou Veřejné ochránkyně práv.
Příběh Lenky ilustruje hlubší souvislosti dotýkající se tématu nerovného odměňování žen a mužů v České republice. „Z výzkumu veřejného mínění[1], který se zaměřoval na názory veřejnosti na nerovné odměňování žen a mužů a na osobní zkušenosti se znevýhodněním, vyplynulo, že česká společnost (80 % žen a 56 % mužů) považuje nerovné odměňování žen a mužů za vážný problém. Přičemž, podle veřejnosti je (očekávaná a realizovaná) pečovatelská role žen, především péče o děti, jedna z největších příčin nerovného odměňování, jak uvedlo 86 % dotázaných,” říká Marta Vohlídalová ze Sociologického ústavu AV ČR, autorka výzkumu Genderové rozdíly v odměňování očima veřejnosti v České republice.
Výzkum veřejného mínění stejně jako publikace s životními příběhy žen jsou výstupy projektu Jak na rovnost odměňování… aneb Pozor na nezamýšlené důsledky! V rámci něj je organizována také jednodenní konference, která proběhne v prostorách Kanceláře veřejné ochránkyně práv v Brně a kde zazní nejnovější výzkumná zjištění, to, jaká je role státu při prosazování rovného odměňování, či příklady dobré praxe ze zahraničí.
Na odbornou diskuzi naváže také akce pro veřejnost. NESEHNUTÍ a Otevřená společnost na problém nerovného odměňování upozorní Dnem za rovné příjmy, který se uskuteční již po čtvrté. Letos připadá na 12. října. „Pro lepší představu, o 22 % nižší výplata znamená, že žena během kalendářního roku dostane výplatu jen za 9,5 měsíce a od 12. října tak prakticky pracuje zadarmo,“ vysvětluje Lucie Čechovská z NESEHNUTÍ.
„Různé podniky v Brně, Praze i v dalších městech poskytnou ženám v tento den slevu 22 %. Symbolicky tak poukážou na nerovnost ve společnosti a umožní ženám zažít, jaké by to bylo, kdyby měly stejnou kupní sílu jako muži,“ sdělila jedna z organizátorek akce Kristýna Pešáková z NESEHNUTÍ.
Letošní podtitul Dne za rovné příjmy zní Rodičovství je také práce. Týdně ženy stráví neplacenou prací v domácnosti a péčí o děti v průměru 22 hodin, zatímco muži pouze necelých 8 hodin. V tomto roce proto chceme upozornit také na to, že ženy vedle své placené práce mnohem častěji než muži pečují o děti a starší lidi v rodině. Z toho důvodu častěji přistupují na částečné úvazky, úvazky na dobu určitou nebo vykonávají méně kvalifikované a hůře placené práce. Rovněž v zaměstnání jako je zdravotnictví, školství či sociální služby, jsou typické nízké mzdy, i když jsou tyto činnosti pro společnost nezastupitelné,“ dodává Lucie Čechovská z NESEHNUTÍ.
 
Přehled akcí upozorňujících na příjmovou nerovnost:
11. 10. konference Rovné odměňování: věc nás všech (FB událost k akci)
• Kancelář veřejné ochránkyně práv, Údolní 39, Brno, 9:30 až 15:30
• prezentace vydané publikace Životní příběhy jako zrcadlo nerovnosti
12. 10. Den za rovné příjmy 2018. Rodičovství je také práce! (FB událost k akci)
• Brno: infostánek na náměstí Svobody od 10:00 do 16:00
• Kutná Hora: infostánek od 10:00 do 16:00
• Praha: distribuce tematických novin a informací, stanice metra Vltavská
Přílohy:
1. Pozvánka Den za rovné příjmy 2018. Rodičovství je také práce!
2. Noviny ke Dni za rovné příjmy
Kontakt:
Kristýna Pešáková (NESEHNUTÍ), kristyna.pesakova@nesehnuti.cz
Lucie Čechovská (NESEHNUTÍ), lucie.cechovska@nesehnuti.cz
Alena Křížková (Sociologický ústav AV ČR), alena.krizkova@soc.cas.cz
Marta Vohlídalová (Sociologický ústav AV ČR), marta.vohlidalova@soc.cas.cz

[1] KŘÍŽKOVÁ, A., VOHLÍDALOVÁ, M., POSPÍŠILOVÁ, K., MAŘÍKOVÁ, H. Aktuální rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR: Hloubková analýza statistik a mezinárodní srovnání [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí 2017, s. 20. [cit. 2018-08-17]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/25032/MPSV_rovna_odmena_studie_Aktualni_rozdily_v_odmenovani_zen_a_muzu_CELA.pdf