Skip to main content
Tiskové zprávy

Zlepší čeští europoslanci a europoslankyně ochranu zvířat?

By 2019-05-1329 března, 2021No Comments

Společná tisková zpráva Svobody zvířat, NESEHNUTÍ,Compassion in World Farming a Home 4 Pets ze dne 13. 5. 2019

Z předvolebního průzkumu na téma ochrany zvířat, který mezi kandidujícími ve volbách do Evropského parlamentu společně provedly neziskové organizace Svoboda zvířat, NESEHNUTÍ, Compassion in World Farming a Home 4 Pets vyplynulo, že nejméně každý druhý kandidát či kandidátka by v případě zvolení podporovali opatření pro zlepšení ochrany zvířat. Kandidáti a kandidátky nejčastěji podporují ukončení dálkové přepravy živých zvířat do zemí mimo EU a jednotný systém identifikace a registrace psů a koček, který by omezil obchod se zvířaty z množíren.

Čtyři neziskové organizace zabývající se ochranou zvířat společně oslovily celkem 40 kandidujících ve volbách do Evropského parlamentu. [1] Oslovení měli odpovídat na pět otázek: zda by v případě úspěchu ve volbách v Evropském parlamentu na úrovni EU podpořili ukončení používání klecí ve velkochovech, ukončení dálkové přepravy hospodářských zvířat do zemí mimo EU, opatření proti množírnám, zákaz využívání volně žijících druhů zvířat v cirkusech a přijetí celoevropské strategie postupného omezování používání zvířat ve výzkumu, testování a vzdělávání. [2] Každé z uvedených pěti opatření na ochranu zvířat by podpořila většina z těch, kdo na otázky odpověděli.

Z dotazování vyplývá, že alespoň polovina kandidátů by v případě úspěchu podpořila některá z opatření, která mohou znamenat průlom v ochraně zvířat v celé Evropě. Výsledek voleb může mít zásadní vliv například na hlasování o zákazu používání klecí ve velkochovech, o revizi legislativy týkající se přepravy zvířat či používání zvířat pro pokusné účely,“ komentuje zjištění průzkumu Martin Hyťha z NESEHNUTÍ.

Pro právě probíhající evropskou občanskou iniciativu s názvem Konec doby klecové je dobrá zpráva, že většina kandidujících, kteří nám odpověděli, by podpořila ukončení klecových velkochovů na úrovni EU. Pokud se nám do 11. září tohoto roku podaří nasbírat 1 milion podpisů občanů EU, v což pevně věříme, bude budoucí europarlament spolurozhodovat o dalším osudu této iniciativy,“  vysvětluje Romana Šonková z Compassion in World Farming.

Ačkoli zatím dochází k postupnému přijímání zákazů využívání volně žijících druhů zvířat na úrovni jednotlivých členských států a v tuto chvíli zde není snaha o rozšíření na celoevropskou úroveň, jsme potěšeni, že většina kandidujících, kteří odpověděli, by souhlasila i se zákazem v celé EU. Pozitivní je i vysoká podpora postupného snižování počtu zvířat používaných pro pokusné účely. Vzhledem k tomu, že každoročně je v EU k experimentům využito asi 11,5 milionů zvířat, je nejvyšší čas něco udělat i s tímto problémem. Nový europarlament může přinést mnoha zvířatům šanci na lepší život,“ říká Barbora Bartušková Večlová ze Svobody zvířat.

Množírny psů a koček a nelegální obchod se zvířaty z nich jsou velkým evropským problémem. Bez jednotného přístupu, kvalitní legislativy a celoevropské spolupráce se nedá proti tomuto vysoce lukrativnímu a velmi dobře organizovanému nelegálnímu obchodu, v rámci kterého navíc dochází k významným daňovým únikům, účinně bojovat. Považujeme proto za nezbytně nutné, aby Evropská unie začala přijímat zásadní opatření, která tomu zamezí. Jedním z klíčových opatření je například prosazení jednotného systému identifikace a registrace psů a koček na úrovni EU, aby bylo možné efektivně dohledat původ zvířat,“ doplňuje Petra Vojtíšková z Home4Pets.

Organizace vyhodnocovaly odpovědi 28 kandidátek a kandidátů z celkem 40 oslovených. Nejpozitivněji odpovídali kandidující Pirátů a KSČM, spíše pozitivně se k ochraně zvířat stavěli také kandidující z ČSSD, KDU-ČSL a STAN+TOP. Nejméně podpory ochraně zvířat vyjádřili kandidující ANO a ODS, kandidující SPD neodpověděli vůbec. [3]

Přílohy:

  1. EP a ochrana zvířat- infografika   

    Europarlament a ochrana zvířat                                                                                             

  1. Úplné znění odpovědí všech kandidátek a kandidátů.

Kontakty:

Poznámky:

[1] Neziskové organizace Svoboda zvířat, NESEHNUTÍ, Compassion in World Farming a Home4Pets společně oslovily celkem 40 kandidátek a kandidátů ve volbách do Evropského parlamentu. Bylo osloveno prvních pět kandidátů a kandidátek všech stran, které v únorovém průzkumu stranických preferencí CVVM získaly alespoň 1 %, tj. 8 stran (ANO, ODS, Piráti, KSČM, ČSSD, TOP09 + STAN, SPD, KDU-ČSL). Oslovení proběhlo 27. 3., ti, kteří neodpověděli do 2. 4., byli ještě dvakrát vyzváni k odpovědi v prodlouženém termínu. Do průzkumu byly zahrnuty odpovědi 28 kandidátů a kandidátek obdržených do 10. dubna 2019. Otázky byly navrženy tak, aby na ně bylo možné odpovědět ANO či NE. Nejednoznačné odpovědi byly souhrnně zpracovány v kategorii „JINÉ“, kompletní odpovědi všech kandidátek a kandidátů včetně případných doplňujících komentářů zveřejňujeme v přiložené tabulce.

[2] Úplně znění otázek a odpovědí uvádíme v příloze.

[3] Sekretariát SPD poskytl pouze obecnou odpověď ve znění: “hnutí SPD je podporovatelem ochrany zvířat a aktivně bojuje např. proti tzv. množírnám”. Odpovědi kandidátů a kandidátek SPD neposkytla.

NESEHNUTÍ

Jako sociálně-ekologická nevládní organizace pracujeme na základě přesvědčení, že ekologické a sociální problémy mají společné příčiny a důsledky a s ohledem na to je potřeba je také řešit. Cílem všech našich aktivit je ukázat, že změna společnosti založená na respektu k lidem, zvířatům i přírodě je možná a musí vycházet především zdola. Iniciativní skupina Za práva zvířat se zaměřuje primárně na velkochovy hospodářských zvířat – připravuje návrhy, jak zmenšit utrpení zvířat ve velkochovech a zlepšit jejich životní podmínky a usiluje o větší medializaci tématu.

www.nesehnuti.czwww.hlavanahlave.cz

Svoboda zvířat

Celostátní etablovaná nezisková organizace zabývající se ochranou práv zvířat. Vychází z myšlenky, že každý život má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení člověkem. Celá její činnost je založena na myšlence nenásilí a nepřekročení osobní svobody jednotlivce. Kromě osvěty se věnuje připomínkování návrhů zákonů a vyhlášek týkajících se ochrany zvířat, vypracovává z hlediska ochrany zvířat příznivější návrhy, jedná s úřady, zúčastňuje se správních řízení nebo lobbuje. Vedle již ukončené kampaně za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v ČR (Proti srsti) vede kampaň Za nahrazení pokusů na zvířatech a kampaň za zákaz využívání divokých druhů zvířat v cirkusech (Cirkusy bez zvířat).

www.svobodazvirat.cz

Compassion in World Farming

Compassion in World Farming (CIWF) je přední mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat, která již více než 50 let mobilizuje hnutí za zásadní přeměnu intenzivního zemědělství v udržitelné zemědělské hospodaření, které dokáže uživit lidstvo šetrně k životnímu prostředí a zároveň zlepší kvalitu života miliard hospodářských zvířat na celém světě. CIWF věří, že všichni mají právo na zdravou stravu, která nezahrnuje utrpení zvířat a neničí naši planetu. V současné době je prioritou celounijní kampaň Konec doby klecové za ukončení všech klecových velkochovů, v rámci níž CIWF vytvořil koalici více než 145 organizací a zorganizoval právě probíhající evropskou občanskou iniciativu s názvem End the Cage Age. Ústředí má ve Spojeném království, kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, Polsku, Belgii a USA a své zástupce v České republice, Španělsku, Švédsku, Číně a Jihoafrické republice.  

www.ciwf.cz

HOME 4 PETS

Nezisková organizace, která se již 9 let věnuje pomoci týraným a opuštěným psům a kočkám. V počátcích založila inzertní portál určený výhradně pro inzerci zvířat z útulků i azylů v ČR i SR, a vytvořila vlastní síť tzv. dočasných péčí v rodinách dobrovolníků, do kterých jsou zvířata umisťovaná na dobu, než najdou domov nový. Za tuto dobu se prostřednictvím inzertního portálu podařilo najít nové domovy pro 22.000 psů a koček. Z nich téměř 1.500 prošlo přímo organizací a nyní spokojeně žijí ve svých rodinách. V současné době budují multifunkční záchranné centrum, které umožní přijímání větších počtů psů odebíraných z množíren, ale i pomoc dalším zvířatům v nouzi. Zhoršující se situace týraných a opuštěných zvířat a dlouhodobě neúnosná situace ohledně množíren, byla impulsem pro aktivní zapojení organizace do legislativního řešení této problematiky. Podílela se na vzniku petice požadující zpřísnění trestů za týrání zvířat a novelizaci trestního zákoníku a snaží se o prosazení dalších opatření umožňující efektivní boj s množiteli.

http://www.home4pets.cz/