Skip to main content

Společná tisková zpráva: Arnika, Calla, Děti Země, Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ a Zelený kruh. Ekologické organizace varují před návrhem ČEZu, a.s. na faktické vyloučení veřejnosti z posuzování dopadů velkých projektů na životní prostředí. Zároveň vyzývají ministra životního prostředí, aby přehodnotil svůj záměr vyloučit občany z rozhodování o jejich okolí. Vyřazení veřejné kontroly by poprvé v historii České republiky zásadně omezilo občanská práva a významně usnadnilo korupci.

Na své nadcházející schůzi budou poslanci ve druhém čtení projednávat návrh, který zkracuje a zjednodušuje povolování velkých elektráren či přehrad (1). Návrh tak naprosto nesystémově rozšiřuje skupinu „privilegovaných“ projektů, které přestože patří mezi největší a neproblematičtější budou mít nestandardně omezený prostor pro vyjádření orgánů veřejné správy i veřejnosti. „Například na dokumentaci EIA pro Plavební stupeň Děčín odeslalo připomínky 88 jednotlivých občanů a 22 nevládních neziskových organizací. Znamená to jedno – veřejnost má o velké a zásadní stavby zájem a využívá možnost vyjádřit svůj názor. Brát lidem možnost podílet se na rozhodování je nedemokratický krok zpátky.“, říká Jana Vitnerová z organizace Arnika.

Poslanci budou hlasovat také o návrhu společnosti ČEZ, který by do sloučeného řízení zahrnul dokonce i posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Tím by ale tento proces zcela ztratil smysl (2).„Pokud by měla být schválena novela zákona, na níž spolupracoval ČEZ a další energetické firmy, budou zásadně omezena práva obcí a vlastníků pozemků, nad nimiž se poklenou stožáry s dráty elektrického vedení z Temelína, Prunéřova a dalších elektráren. Ve zjednodušeném a zkráceném řízení by pak byly schvalovány dokonce i nové atomové reaktory a další velké elektrárny.“, upozorňuje Edvard Sequens z organizace Calla. V důsledku schválení takového návrhu hrozí České republice sankce ze strany EU (3)

Dokonce i ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, mezi jehož úkoly patří chránit široký prostor pro vyjádření občanů, nově navrhuje omezení těchto práv. Nevládní organizace proto Tomáše Chalupu písemně vyzvaly, aby svůj ohlášený záměr přehodnotil. (4).

Senátní novela i Chalupův návrh v  konečném důsledku zásadně omezují občanská práva, ruší veřejnou kontrolu a uvolňují další prostor pro korupci a předražování veřejných zakázek. Ani jeden z nich přitom vůbec neřeší hlavní příčinu prodlužování přípravy staveb – příliš roztříštěný a komplikovaný systém povolování, chyby v rozhodování úřadů, absenci služebního zákona a pomalost soudních procesů.

Kontakty:

Zora Kasiková, mluvčí sdružení Arnika
Tel.: +420 606 727 942, e-mail: zora.kasikova@arnika.org

Edvard Sequens, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
Tel: +420 602 282 399, e-mail: edvard.sequens@calla.cz
 
Milan Štefanec, člen Rady NESEHNUTÍ
Tel: +420 605 239 579, e-mail: milan.stefanec@nesehnuti.cz

Miroslav Patrik, Děti Země Brno

Tel: +420-603 574 289, e-mail: miroslav.patrik@ecn.cz

Kateřina Ptáčková, ředitelka Zeleného kruhu
Tel: +420 724 11 27 82, e-mail: katerina.ptackova@zelenykruh.cz

Poznámky:

  1. Jde o senátní návrh novely zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury (tisk č. 24).

  1. Posouzení různých variant konkrétního projektu za účasti veřejnosti se nyní provádí ještě před zahájením samotného rozhodování. Umožňuje včas zapojit experty i místní občany do hledání takové varianty projektu, která bude mít nejmenší negativní dopady na své okolí. Podle návrhu ČEZu, a.s. by ale výsledné stanovisko z procesu EIA – včetně navrhovaných podmínek – příslušný úřad obdržel později než investorovu finální podrobnou dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení. Výsledky práce expertů i připomínky místních občanů by tedy musely být ignorovány, pokud by neměla být dodatečně měněna nákladná dokumentace.

 

  1. Aarhuská úmluva a legislativa EU musejí být podle českého právního řádu naplňovány fakticky, nikoliv pouze formálně. V případě přijetí návrhu ČEZu, a.s. by stát své mezinárodní závazky porušil. Vláda k návrhu vydala negativní stanovisko, přesto jej loni v září v prvním čtení podpořili – až na několik výjimek – poslanci ODS, TOP 09, VV a KSČM. Proti novele se postavil jen poslanecký klub ČSSD.

 

  1. Meziresortní komise za účasti jeho ministerstva připravuje konkrétní podobu návrhu, která počítá s úplným vyřazením veřejnosti ze stavebních řízení. Vzhledem k nedokonalosti českého administrativního i soudního systému by tato změna fakticky vedla k naprosto neefektivní účasti veřejnosti – hlas občanů by mohl být úplně ignorován. Celý dopis zde: http://www.ucastverejnosti.cz/dokumenty/dopis-chalupa-ekoaudit-final.pdf