Skip to main content

NESEHNUTÍ úspěšně uspořádalo v jihoukrajinském Khersonu historicky první ukrajinsko-český BarCamp [1]. Na dva dny se sem sjelo téměř šedesát zástupců a zástupkyň občanských iniciativ a nezávislých médií z Ukrajiny i Česka. Smyslem BarCampu bylo načerpat inspiraci, sdílet zkušenosti a příklady nejen dobré, ale i špatné praxe. Vystoupilo zde 14 lektorů a lektorek, mezi nimi například Josef Šlerka, který byl v anketě Křišťálová lupa zvolen internetovou osobností České republiky za rok 2014, David Kopecký z Demagog.cz, Pavol Lupták z umělecké skupiny Ztohoven nebo Valeria Rybak, šéfka ukrajinské organizace OZON, která se věnuje monitoringu porušování lidských práv.
Historicky první ukrajinsko-český BarCamp uspořádala ve spolupráci s ukrajinskými partnery a místní univerzitou česká organizace NESEHNUTÍ, která v rámci svého programu Cesta iniciativy [2] podporuje začínající občanské iniciativy a rozvoj nezávislé žurnalistiky v Ukrajině. Unikátnost BarCampu spočívá v tom, že stírá rozdíl mezi účastníky a vystupujícími, přednášky a workshopy probíhají paralelně a jejich délka je většinou jen několik desítek minut. Pro většinu zúčastněných se jednalo o první zkušenost s takto neformálním formátem mezinárodních konferencí.
Na BarCampu se sešlo téměř šest desítek účastníků a účastnic, kteří mohli navštívit dvacet pět přednášek a workshopů. Mezi vystupujícími byli:
Josef Šlerka, vedoucí Studia nových médií Filozofické fakulty UK, ředitel rozvoje českého startupu Socialbakers, česká osobnost internetu za rok 2014 v anketě Křištálová lupa;
Jaroslav Valůch, který pomáhal vytvořit České televizi Krizovou mapu Česka, pro Úřad vlády ČR spoluzakládal kampaň Hate Free Culture, pracoval pro Člověka v tísni a v současné době působí jako nezávislý expert na využití sociálních sítí pro občansky aktivní veřejnost;
David Kopecký, spoluzakladatel projektu Demagog.cz;
Pavol Lupták z umělecké skupiny Ztohoven, jejíž poslední projekt Špinavé rudé prezidentovy trenky rezonovaly posledních pár týdnů českými médii;
Valerie Rybak, šéfka ukrajinské organizace OZON, která mapuje porušování lidských práv v Ukrajině;
Petr Machálek, bývalý ředitel Hnutí DUHA, spolupracovník NESEHNUTÍ, expert na plánování a vedení občanských kampaní.
První ukrajinsko-český BarCamp se uskutečnil díky programu Transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR a podpoře českého podnikatele Jana Barty.
NESEHNUTÍ v současné době podporuje v Ukrajině šest nezávislých občanských iniciativ, kterým pomohlo naplánovat občanské kampaně a jejichž realizaci podpořilo téměř dvěma sty tisíci korun [3].
Pavla Hofmeisterová, koordinátorka aktivit NESEHNUTÍ v Ukrajině, řekla:
„Naším cílem bylo, aby BarCamp propojil ukrajinské aktivisty a aktivistky s nezávislými médii, akademickou sférou a experty či expertkami. To se podle reakcí zúčastněných zřejmě povedlo a neformální atmosféra BarCampu umožnila sdílet zkušenosti, kontakty a snad i načerpat inspiraci.“
Petr Machálek, spolupracovník NESEHNUTÍ,  organizátor a lektor BarCampu, řekl:
Funkční a svobodná společnost není možná bez angažovaných lidí a nezávislých médií. NESEHNUTÍ podporuje nezávislé občanské iniciativy a média, protože se jedná o jednu z  podmínek demokratického vývoje v Ukrajině. BarCamp je skvělým nástrojem k vzájemné inspiraci, motivaci, sdílení pozitivních příkladů a ke vzniku nejrůznějších nových projektů a aktivit.
 
Bližší informace:
Pavla Hofmeisterová, pavla.hofmeisterova@nesehnuti.cz
Petr Machálek, petr.machalek@nesehnuti.cz
 
Poznámky:
[1] více o konceptu BarCampu viz http://www.barcamp.cz/
[2] viz http://cestainiciativy.cz/
[3] viz http://cestainiciativy.cz/tema/ukrajina/vystup/podporene-iniciativy/]]>