Skip to main content

Životní prostředí a rozvoj v rukách aktivní veřejnosti (nejen) v Brně je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů (www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz). Cílem projektu je zvýšit zapojení veřejnosti do rozhodování o životním prostředí. Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím profesionalizace lokálních občanských lídrů a iniciativ, zvýšením jejich kvalifikace v měkkých participativních metodách a aplikací těchto metod v konkrétních projektech a záměrech ovlivňujících životní prostředí místních komunit.

Včasná participace veřejnosti v plánovacích procesech je odborníky a odbornicemi vnímána jako jeden z měkkých nástrojů, jak najít řešení směřující ke spokojenosti uživatel území. V ČR je přesto příkladů její aplikace v praxi zatím málo. Publikace je připravená neziskovou organizací NESEHNUTÍ a shrnuje čtyři případy zapojení veřejnosti vedené lokálními iniciativami ve spolupráci s odbornými konzultanty a konzultantkami a místní samosprávou.

Text popisuje celý proces, nastiňuje silné a slabé stránky aplikovaných metod a shrnuje doporučení pro ty, jež popsané případy inspirují k vlastní iniciativě. Na projektu a publikaci spolupracovali

  • Mgr. Martin Nawrath (Nadace Partnerství)
  • Ing.arch. Petr Klápště, PhD (ČVUT Praha)
  • Lenka Tomášová – B. Arch, M.ADU
  • RNDr. Blažena Hušková

Publikace je také k objednání na adrese distribuce@nesehnuti.cz.