Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ Brno a spolku Klidné Ivanovice ze dne 30. března 2017

V kauze hobbymarketu Bauhaus v Brně-Ivanovicích padlo přelomové úřední rozhodnutí Magistrátu města Brna. Na základě žádosti poškozených sousedů rozsáhlé stavby rozhodl magistrát, že Bauhausu nevzniklo právo stavby. [1] Prodejna totiž má místo řádného stavebního povolení jen tzv. certifikát autorizovaného inspektora.

Bauhaus se nyní může odvolat ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Pokud se však krajský úřad bude, podobně jako magistrát, řídit rozsudky správních soudů, bude muset potvrdit rozhodnutí magistrátu, a tím i neplatnost certifikátu.

Důvodem pro zneplatnění certifikátu je fakt, že autorizovaný inspektor Milan Teigiser vydal certifikát v rozporu se stavebním zákonem, když neoslovil majitele a majitelky sousedních nemovitostí – rodinných domů v Brně-Ivanovicích. Ty přitom stavba výrazně poškodila, například tím, že přitáhla stovky aut, stavbaři také načerno vztyčili silné osvětlení areálu. [2] Prodej zboží probíhá sedm dní v týdnu. Každý den, včetně svátků, sobot a nedělí jsou tak místní obtěžováni interním rozhlasem prodejny nebo hlukem z překladiště kamionové dopravy. Zásadním způsobem se tak změnil ráz do té doby klidného bydlení.

Bauhaus má navíc podle znaleckého posudku [3] i podle výzkumu zpracovaného pro město Brno [4] rozměry, které výrazně překračují 10 000 m2 prodejní plochy, přitom limit její limit je v Územním plánu města Brna pro danou plochu 5 000 m2. [5] V územním rozhodnutí přitom dovolil stavební úřad Bauhausu maximálně 10 000 m2.

Proti výstavbě obřího obchodu na poli se už v roce 2006 vyslovilo 73 % místních. [6] Z důvodu liknavosti úřadů a tehdejší díry ve stavebním zákoně, která znemožnila obranu před pokoutně vydaným certifikátem, byl Bauhaus postaven, zkolaudován a otevřen v roce 2012. Další tři roky kauzu řešily soudy a dva roky trvalo následné rozhodování úřadů, jehož výsledkem je konstatování neplatnosti certifikátu pět let po otevření prodejny.

Hana Chalupská z NESEHNUTÍ Brno řekla:
„Výstavbu Bauhausu provázela od začátku celá řada nezákonností. Například šlo o hrubé porušení územního plánu, které se obchod snažil skrýt pokoutně vydaným certifikátem, což umožňovala díra ve stavebním zákoně. Díky veřejné kontrole a práci místního spolku poškozených občanů a občanek v této kauze bylo toto jednání odhaleno a stavební zákon byl opraven. Poslanci a poslankyně, kteří navrhují v aktuální novele stavebního zákona zrušit právo spolků hájit místní obyvatelstvo, a tím i veřejnou kontrolu autorizovaných inspektorů, by po tomto rozhodnutí brněnského Magistrátu měli své návrhy stáhnout.”

Martina Komendová ze spolku Klidné Ivanovice řekla:
„Investor si musel být dobře vědom skutečnosti, že v rámci řádného stavebního řízení se jen těžko bude schopen vypořádat s celou řadou oprávněných námitek proti této stavbě. Proto zcela účelově odstoupil od stavebního řízení a místo stavebního povolení zažádal o certifikát autorizovaného inspektora, který tyto námitky v rozporu se zákonem naprosto ignoroval. Celých deset let řešíme před úřady a soudy tento rozpor se zákonem, kdy se mezitím tato obří stavba bez stavebního povolení v klidu postavila, provozovala a stále provozuje. Doufáme jen, že v případě odvolání a snahy o další prodlužování případu nepopře krajský úřad již několikrát rozhodnuté a neodepře nám základní občanská práva, jak se to stalo při odvolání po prvním rozhodnutí magistrátu stejného znění.“

Kontakty:
Hana Chalupská, NESEHNUTÍ Brno, hana@nesehnuti.cz

Poznámky:
[1] Rozhodnutí Magistrátu města Brna.
[2] TZ NESEHNUTÍ z 4. 10. 2011: V areálu BAUHAUSu byly vztyčeny stožáry osvětlení, jde o černou stavbu.
[3] Znalecký posudek na stanovení prodejní plochy z 15. 2. 2010.
[4] Průzkum maloobchodní sítě na území města Brna, str. 25.
[5] Regulativy pro uspořádání území, Regulatura plochy obchodu a služeb, str. 10.
[6] Analýza sběru dat a závěry průzkumu ve věci plánované výstavby HOBBY MARKETU, BRNO-IVANOVICE, 2006.