Skip to main content

Praha, 25. června 2014 – Sedmnáct českých dobročinných organizací od dnešního dne propaguje mezi českými dárci možnost daru ze závěti. Nová webová stránka www.zavetpomaha.cz mapuje právnické otázky v této oblasti, trendy a statistiky ze zahraničí, příběhy českých dárců, nejčastější mýty a dnes zveřejněnou studii, podle které dar ze závěti považuje 58 % českých seniorů za správnou věc. Za kampaní „Závěť pomáhá“ stojí koalice Za snadné dárcovství.
V zahraničí je dar ze závěti rozšířený jev. Například ve Velké Británii takto daruje každý rok přes 100 000 lidí celkově více než 2 miliardy liber. Podle průzkumů se většinou jedná o ženy, které za svého života dobročinnou organizaci podporovaly ať již formou darů, nebo například dobrovolnictvím. V Česku je trend jiný: pokud nemáte dědice a nezanecháte závěť, dědí po vás stát. V minulých letech tak státu propadlo bezmála 150 milionů korun ročně.
Abychom lépe porozuměli, jak v Česku lidé otázku závětí vnímají, provedli jsme hloubkové rozhovory se 160 seniory v Praze a Hradci Králové. Velkým překvapením pro nás bylo, že většina seniorů nepovažuje toto téma za tabu. Za vhodnou formu pomoci závěť dokonce považuje 58 % respondentů,“ uvádí mluvčí kampaně Tomáš Vyhnálek. Rozhovory ale odhalily i významné rozdíly mezi Pražany a obyvateli Hradce Králové. Zatímco s myšlenkou odkazu v závěti se ztotožňuje nebo spíše ztotožňuje 74 % respondentů z Prahy, v Hradci Králové to bylo jen 42 % respondentů. Výsledky jsou k dispozici na http://zavetpomaha.cz/pro-media/.
Webové stránky www.zavetpomaha.czpodrobně popisují legislativu, která se v letošním roce změnila. Vedle závěti je možno své majetkové poměry uspořádat například dědickou smlouvou nebo odkazem. Web odpovídá i na nejčastější dotazy, se kterými se členové koalice Za snadné dárcovství setkali. Jedná se například o společné jmění manželů, neopominutelného dědice a poplatky za sepsání závěti. Nesmírně pozitivní částí je kapitola příběhů českých dárců, kteří se již pro tuto formu darování rozhodli.
Chceme upozornit českou veřejnost, že dar ze závěti je jinde ve světě vnímán jako přirozené pokračování podpory neziskových organizací. I proto se heslem kampaně stal slogan: Pomáhám za života, budu i po něm. Je to přirozená cesta jak pokračovat v dobrých skutcích,“ uvedl Tomáš Vyhnálek.
Na webu neziskovky vybízejí k tomu, aby sepsáním poslední vůle dárci zabezpečili především svou rodinu i své blízké. Teprve poté je čas díky daru ze závěti podpořit činnost vybrané dobročinné organizace. „Jedná se o témata velice citlivá a osobní. Chceme k nim proto přistupovat s opatrností, nakládat s nimi s citem, důstojností a velkou dávkou empatie,“ řekl Jan Gregor, předseda koalice Za snadné dárcovství. Všichni členové Koalice se zavázali dodržovat Etický kodex, který upravuje vztahy mezi neziskovou organizací a jejich dárci.
S dary ze závěti se v Česku setkávám již několik let. Při osobním jednání s takovými dárci mě vždy překvapí, jakou úlevu a pocit klidu v nich rozhodnutí vypořádat své majetkové poměry vyvolává. Nejčastěji se jedná o dárce, kteří znají konkrétní dobročinnou organizaci a jsou jasně rozhodnuti, jakou část majetku chtějí předat svojí rodině a jakou část věnovat na dobrou věc,“ doplnil Tomáš Vyhnálek.

Zajímavosti

  • Polovina českých seniorů pravidelně nebo příležitostně přispívá na dobrou věc.
  • Pokud v ČR nemáte dědice a nezanecháte závěť, dědí po vás stát. V minulých letech tak státu propadlo bezmála 150 milionů korun ročně.
  • 70 % odkazů v závěti zanechají ženy, které nemají děti, nebo jsou jejich děti již dostatečně zajištěny.
  • Ve Velké Británii odkázali lidé v roce 2012 přes 2 miliardy liber na charitu.
  • Ve Spojených státech darují lidé v závětích dobročinným organizacím více peněz, než všechny americké firmy.
  • Typickým dárcem závěti jsou lidé, kteří za svého života podporovali charitu dary a dobrovolnictvím.
  • Podle výzkumu profesora Jamese Russella z USA se lidé, kteří sepíšou závěť ve prospěch dobročinné organizace, dožívají vyššího věku než zbytek populace.

  • Při myšlení o závětích se aktivizují jiné části mozku než při myšlence na normální dar.

Podrobnosti včetně zdrojů informací najdete na www.zavetpomaha.cz v sekci pro media.

Koalice Za snadné dárcovství www.snadnedarcovstvi.cz

Koalice Za snadné dárcovství sdružuje sedmnáct neziskových organizací, které společně pracují na rozvoji individuálního dárcovství v České republice.

Kontakty:

Tomáš Vyhnálek
Mluvčí kampaně Závěť pomáhá, místopředseda koalice Za snadné dárcovství
Telefon: 777 787 940, 226 200 437, E-mail: tomas.vyhnalek@clovekvtisni.cz
Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 | www.clovekvtisni.cz
Jan Gregor
Předseda koalice Za snadné dárcovství
Mobil: 776 637 387, E-mail: jan.gregor@hnutiduha.cz
Hnutí DUHA, Údolní 33, 602 00 Brno|http://www.hnutiduha.cz/

Členové koalice Za snadné dárcovství:

Amnesty International ČR / Arnika / Auto*Mat / Česká společnost ornitologická / Člověk v tísni / Čmelák – společnost přátel přírody / Greenpeace ČR / Hnutí DUHA – Přátelé země ČR / Hnutí Brontosaurus / Liga lidských práv / Nadace Open Society Fund PrahaNadace Partnerství / Nadace VIA / Nesehnutí / SOS dětských vesniček / UNICEF ČR / Zdravotní klaun

Děkujeme agentuře Comtech za přípravu kampaně