Skip to main content

Dny dobrovolnictví 2023 – to je přes 70 zapojených organizací a nabídka více než 170 dobrovolnických programů. Své dveře otevře zájemkyním a zájemcům o dobrovolnické aktivity také NESEHEHNUTÍ, a to ve čtvrtek 27. 04. 2023.

For info in English scroll down or click HERE.
Facebookovou událost najdeš TADY.

Jsme NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ – jsme NESEHNUTÍ. Již od svého založení v roce 1997 úzce spolupracujeme s dobrovolníky a dobrovolnicemi, kteří jsou nedílnou součástí našeho týmu. Společně povzbuzujeme lidi k zodpovědnosti vůči druhým i životnímu prostředí a usilujeme o změny, které promění naše okolí k lepšímu. Využij příležitost něco změnit a věnuj svůj čas v NESEHNUTÍ tomu, na čem opravdu záleží.

Chceš se dozvědět víc o našich aktivitách a možnostech zapojení, navštívit některý z workshopů pořádaných našimi dobrovolnicemi a dobrovolníky z řad příchozích nebo si jen užít příjemné odpoledne ve znamení přivítání jara?

Přijď ve čtvrtek 27. 04. 2023 k nám do kanceláře na adrese Křížová 463/15.

Program:

 • 14.00: Co v NESEHNUTÍ děláme a jak se lze zapojit?
 • 15.00 – 17.00: Workshopy připravené našimi dobrovolnicemi a dobrovolníky
  • Výroba jarních šperků s Alinou
  • Scrapbooking s Aišej
  • Výroba Morany
 • 17.30: Přesun k veřejnému grilu, Společná příprava a konzumace veganského občerstvení po vzoru naší Kulinárny.

Na workshopy se není třeba předem přihlašovat. Mezi stanovišti se bude možné volně pohybovat a dle chuti si aktivity zkoušet. Jednotlivé workshopy proběhnou v angličtině, případnou pomoc s překladem zajistíme. Na workshop Scrapbookingu je třeba přijít s vlastním sešitem nebo blokem.

Kompletní program Dnů dobrovolnictví 2023 si můžete prohlédnout ZDE.

Těšíme se na vás!
Tým programu Společně k rozmanitosti


EN: Volunteer Days 2023 – that’s over 70 participating organizations and an offer of more than 170 volunteer programs. NESEHENUTI will open its doors to those interested in volunteer activities on Thursday, April 27, 2023.

We are an Independent Social Ecological Movement – we are NESEHNUTÍ. Since our foundation in 1997, we have been working closely with volunteers, who are an integral part of our team. Together we encourage people to be responsible towards others and the environment and we strive for changes that will transform our surroundings for the better. Take the opportunity to make a difference and spend your time in NESEHNUTÍ doing what really matters.

Do you want to learn more about our activities and opportunities for volunteers? Would you like to visit one of the workshops organized by our incoming volunteers or just enjoy a pleasant afternoon in the spirit of welcoming spring?

Come to our office at Křížová 463/15 on Thursday, April 27, 2023.

Program:

 • 2.00: What do we do in NESEHNUTÍ and how can you get involved?
 • 15.00 – 17.00: Workshops prepared by our volunteers
  • Making spring jewelry‚ with Alina
  • Scrapbooking‚ with Aisha
  • Manufacturing Morana‘
 • at 17.30 we will move to the public grill, Joint preparation and consumption of vegan snacks

There is no need to register for the workshops in advance. It will be possible to move freely between the stands and try out the activities to your liking. Workshops will be held in English. You must bring your own notebook or pad to the Scrapbooking workshop.


#sodvahou #dnydobrovolnictvi #dobrovolnicijmk 

Akce se koná v rámci kampaně Dny dobrovolnictví a je finančně podpořena Regionálním dobrovolnickým centrem Jihomoravského kraje s podporou Nadace OSF, programu Active Citizen Fund.