Skip to main content

NESEHNUTÍ pořádá online akci (za)hranice těla

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 21. ledna 2021Ve dnech 22. až  29. ledna pořádá organizace NESEHNUTÍ online barcamp (za)hranice těla: gender ve škole férově, citlivě, otevřeně. Akce představí téma genderově citlivého vzdělávání širšímu publiku, ukáže práci NESEHNUTÍ v této oblasti, a také dá prostor dalším organizacím a odbornicím, které se tématu věnují. Během týdne se odehrají odborné přednášky, diskuze i praktické workshopy. Veškeré důležité informace o akci včetně programu naleznete na webových stránkách (za)hranice těla.

NESEHNUTÍ se dlouhodobě zabývá rovností žen a mužů a vzdělávání v tomto tématu. Akcí (za)hranice těla chtějí její pořadatelé*ky ukázat genderově citlivé vzdělávání jako žádané a potřebné téma. „Genderové nerovnosti zažíváme už ve škole. Právě škola je místem, které dětem a mladým lidem vytváří rámec možností pro jejich budoucí život. Proto je důležité, aby škola ke všem studujícím přistupovala nestereotypním způsobem a všem umožňovala prozkoumat svůj individuální potenciál a respektovala jejich volby,” uvádí jedna z organizátorek akce a členka organizace NESEHNUTÍ Eva Bartáková.

Akce (za)hranice těla přináší pohledy různých aktérek*ů vzdělávání, které*ří reflektují ve svých příspěvcích téma genderu a genderově citlivého vzdělávání, a také představí nástroje, které pomohou učitelům*kám genderová témata citlivě uchopit. „Ve spolupráci s partnerskou organizací poika jsme vyvinuly*i inovativní metodiky, ve kterých jsme se zaměřily*i na různorodou dynamiku vztahů mladých lidí. Do diskuze jsme se rozhodly*i přinést čtyři významná témata zaměřující se na různé aspekty genderové (ne)rovnosti, kterým mladí lidé mohou čelit při budování či navazování mezilidských vztahů. Metodiky jsme vyvíjely*i ve spolupráci s lidmi, pro které jsou tyto metody určeny, tedy jak ve spolupráci s mladými lidmi, tak s lidmi, kteří ve vzdělávání působí,” popisuje jedna z organizátorek akce Kristina Kvapilová z NESEHNUTÍ.

Účastníci*ce se mohou těšit na pestrý program složený z živých streamů, předtočených videí, diskuzí, panelové diskuze i praktických ukázek metodických materiálů nebo workshopů. Celá akce je bezplatná a kromě praktických workshopů nevyžaduje registraci. “Doufáme, že účastníky*účastnice neodradí online prostředí a budou se zapojovat do diskuzí. Chceme nabídnout všem možnost téma genderově citlivého přístupu prozkoumávat v dialogu s ostatními,” uzavírají organizátorky.

Na online akci (za)hranice těla se můžete těšit na příspěvky z řad akademiček jako jsou Lucie Jarkovská či Monika Bosá, dalších organizací věnující se genderově citlivému vzdělávání jako je Konsent či rakouská poika nebo také na prezentaci výsledků kvalitativního výzkumu Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. zaměřeného na vnímání a reflexi témat genderové ne/rovnosti mladými lidmi.

Odkazy:

Kontakty: