Skip to main content

TISKOVÁ ZPRÁVA NESEHNUTÍ

ze dne 17. března 2015

Krajský soud v Brně nařídil v rozsudku krajskému úřadu a magistrátu, aby rozhodly, zda byl Bauhaus v Brně-Ivanovicích postaven v rozporu se stavebním zákonem, nebo ne [1]. Dal tak za pravdu nevládní organizaci NESEHNUTÍ, která o rozhodnutí žádala, úřady se tomu naopak vyhýbaly. Bauhaus byl postaven v rozporu s územním plánem na základě pokoutně vydaného certifikátu, zboží bylo navezeno nelegálně před kolaudací a osvětlení areálu bylo vztyčeno načerno.
Proti výstavbě obřího obchodu na poli se už v roce 2006 vyslovilo 73 % místních [2]. Z důvodu liknavosti úřadů a zneužití díry ve stavebním zákoně byl postaven, zkolaudován a otevřen v roce 2012.
„Bauhaus od začátku těžil z benevolence až přízně stavebního úřadu v Ivanovicích i brněnského magistrátu. Zneužil díry v zákoně nebo zákony prostě porušoval. Zodpovědní úředníci či úřednice zásadně selhali, když nedokázali nezákonnému jednání zabránit. Je trapné, že se snaží z rozhodování vykroutit. Ale nyní rozhodnout musí,“ říká Hana Chalupská z NESEHNUTÍ.
Důkazy nezákonnosti při realizaci Bauhausu v Brně-Ivanovicích:

  • Posudek soudního znalce prokazuje porušení Územního plánu města Brna a územního rozhodnutí z důvodu překročení maximální povolené prodejní plochy (10 000 m2) – ke stažení ZDE [3].
  • Průzkum maloobchodní sítě, který si nechala zpracovat brněnská radnice, odhalil, že prodejní plocha ivanovického Bauhausu je 14 000 m2 – ke stažení ZDE (str. 25, Tab. 8, řádek 3) [4], tedy o 4 000 m2 více než dovoluje územní plán – k nahlédnutí ZDE (str. 20, první odrážka nahoře) [5].
  • Výsledek zaměření budovy stavebním expertem prokazuje i nesoulad se schválenou dokumentací a rozhodnutím o umístění stavby (obchod je větší a má jiný půdorys) – ke stažení ZDE [6].
  • Šlo o zneužití institutu autorizovaného inspektora, potvrdil úřad ombudsmana – usnesení ZDE [7].
  • Osvětlení areálu bylo vztyčeno zcela načerno – více ZDE [8].
  • Do obřího obchodu bylo navezeno zboží před kolaudací, a tedy nelegálně, potvrdil to úřad ombudsmana – usnesení ZDE [9].

 
Bauhaus využil služeb nechvalně proslulého autorizovaného inspektora Milana Teigisera, jenž se specializoval na zneužívání tzv. certifikátu, kterým je možné nahradit stavební povolení. Avšak pouze v případech, kdy nikdo z dotčených (zejména sousedů a úředních orgánů) není proti stavbě. Jenže stavební zákon nestanovil možnost se bránit v případě, že se inspektor sousedů prostě nezeptal a certifikát vydal tajně, i když takové jednání bylo jednoznačně v rozporu se stavebním zákonem.
NESEHNUTÍ a další nevládní organizace prosazovaly změnu stavebního zákona a uspěly. Parlament schválil novelu, podle níž vydávání certifikátů podléhá závěrečnému schválení úřadem, který napřed musí zjistit, zda někdo z dotčených nebyl opomenut. Pokud byl a se stavbou nesouhlasí, certifikát neplatí a musí se vést regulérní stavební řízení.
 
Více informací:
Hana Chalupská, koordinátorka programu Občanské oko, NESEHNUTÍ, e-mail: hana@nesehnuti.cz
Jiří Koželouh, e-mail: jiri.kozelouh@hnutiduha.cz (zabýval se za NESEHNUTÍ kauzou Bauhaus Brno-Ivanovice, dnes pracuje v Hnutí DUHA)
 
Poznámky:
[1] https://nesehnuti.cz/wp-content/uploads/2015/03/KS-Brno_rozsudek_Nesehnut-_Bauhaus.pdf
[2] http://www.klidneivanovice.com/pdf/zaverecna_zprava__6_3.pdf
[3] http://www.hyper.cz/soubory/dokumenty/posudek_prodejni-plocha.PDF
[4] http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/Maloobchodni_sit/Maloobchod_2013/maloobchod2013_zprava.pdf
[5] http://gis.brno.cz/public/upmb/vyhlaska_new/vyhlaska.pdf (str. 20, první odrážka nahoře)
[6] http://www.obcanskeoko.cz/nabidka/geodeticke-zamereni-budovy-bauhausu-v-ivanovicich/
[7] http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2011/proti-certifikatu-autorizovaneho-inspektora-zatim-jen-zaloba/
[8] http://www.obcanskeoko.cz/vystupy/v-arealu-bauhausu-byly-vztyceny-stozary-osvetleni-jde-o-cernou-stavbu/
[9] https://nesehnuti.cz/wp-content/uploads/2012/10/Zaverecne_stanovisko_kvop_2012_Ivanovice.pdf