Skip to main content

Společná tisková zpráva Asociace ekologických organizací Zelený kruh, sdružení Arnika, Ateliéru pro životní prostředí, Hnutí DUHA a NESEHNUTÍ ze dne 5. prosince 2011
PRAHA – Legislativní rada vlády schválila návrh novely stavebního zákona a dalších předpisů. Zákon z dílny ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského (VV) byl původně do rady předložen s návrhem výrazně omezit práva občanů ve stavebních a dalších řízeních. Po protestech ekologických organizací, Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Akademie věd či České inspekce životního prostředí se proti vyloučení veřejnosti z rozhodování úřadů postavila i sama Legislativní rada vlády. Jankovského ministerstvo návrh novely přepracovalo tak, aby se občanská sdružení a obce mohla i nadále účastnit rozhodování stavebních úřadů. S touto verzí již rada vlády souhlasila. Občané by tak zatím neměli přijít o ústavní právo chránit své životní prostředí, stát zase o významný nástroj kontroly činnosti úřadů. Novelu však musí ještě potvrdit vláda a poté poslanecká sněmovna.
Skutečný důvod, kvůli kterému chtělo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) omezit práva občanů, zůstává i po změně návrhu novely stavebního zákona nejasný. Důkazy proto, že veřejnost svými připomínkami záměrně maří schvalování stavebních záměrů, nikdo nepředložil. „Nikoliv v zanedbatelném počtu případů jsou na základě procesního postavení občanských sdružení jako účastníka řízení uplatňovány obstrukce řízení, aniž by jejich připomínky směřovaly k věcnému řešení. To v důsledku nepřiměřeně prodlužuje příslušná řízení“, uvádí MMR v důvodové zprávě k novele. Kvůli údajným obstrukcím a zdržování staveb prosazuje novelu také náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous (ODS), který má na starosti územní a bytovou politiku a opakované se v tomto smyslu veřejně vyjadřoval. Na dotaz Hnutí DUHA, v jakých konkrétních případech se sdružení dopustila „obstrukcí“ či dokonce „vydírání“, však odpovědělo ministerstvo stručně a jasně: „MMR… nevede statistiku případů, v nichž byl při stavebním řízení porušen zákon ze strany účastníků řízení“.
„Pokud by prošel původní návrh, veřejnosti by se uzavřelo povolování staveb, jako jsou továrny, dálnice nebo skladové či bytové komplexy. Na podobu staveb by měl vliv v zásadě jen investor a stavební úřad. Vítáme přístup ministerstva, které vyhovělo naší hlavní výhradě vůči novele. Jedině transparentní rozhodování za účasti občanů povede ke kvalitním povolením a smysluplným stavbám,“ komentuje novelu stavebního zákona Petra Humlíčková ze Zeleného kruhu, který pro ekologické nevládní organizace zpracoval právní analýzu vládního návrhu. Změněna naopak mají být pravidla činnosti autorizovaných inspektorů. Do Legislativní rady vlády ministerstvo nakonec předložilo návrh, který by měl zvýšit kontrolu stavebních úřadů nad nekvalitní prací inspektorů. „Pokud se budou chtít stavebníci vyhnout povolování stavby u stavebního úřadu, mohou si i nadále v případě jakkoliv velké stavby najímat inspektory. Domníváme se, že ministerstvo stále ještě nepředložilo takový návrh, který by v praxi znamenal snížení počtu případů, kde inspektoři v rozporu se zákonem ignorují sousední vlastníky a občanská sdružení,“ dodává Humlíčková.
Asociace ekologických organizací Zelený kruh usiluje v rámci projektu „S vyloučením veřejnosti, nebo transparentně a kvalitně?“ o to, aby se veřejnost mohla i nadále vyjadřovat ve správních řízeních k projektům, které významně ovlivňují životní prostředí. Spolupracuje přitom úzce se sdružením Arnika, Hnutím Duha, Nezávislým sociálně-ekologickým hnutím NESEHNUTÍ, Ateliérem pro životní prostředí a Ekologickým právním servisem.
Kontakty:
Zelený kruh, Petra Humlíčková, petra.humlickova@zelenykruh.cz, tel.: 724 112 782
Arnika, Lukáš Matějka, lukas.matejka@arnika.org, tel.: 608 905 626
Další informace:
Aktuální návrh novely stavebního zákona a další dokumenty: arnika.org/aktualni-dokumenty
Tisková zpráva Arnika „Vláda připravuje rozsáhlé omezení práv českých občanů“
Tisková zpráva MMR, reagující na výhrady občanských sdružení
Tisková zpráva Arniky „Ministerstvo ví o zneužívání pravomocí autorizovanými inspektory“
Účast veřejnosti ve věcech životního prostředí a Aarhuská úmluva: www.ucastverejnosti.cz