Skip to main content

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 12. listopadu 2018
Ve dnech 12. až 18. listopadu probíhá Mezinárodní týden proti militarizaci mládeže. Jde o jednotnou snahu antimilitaristických skupin po celém světě zvýšit povědomí o způsobech, jakými je podněcováno mezi mladými lidmi násilí a vztah k militarismu. Záměrem je nastínit možnosti, jak tomu předcházet. Celý týden koordinuje mezinárodní síť War Resisters‘ International a v České republice nezisková organizace NESEHNUTÍ. Nezávislé akce se konají v Brně, Liberci a Praze.
Armády, ozbrojené skupiny a všichni další, kteří mají zisk z válečných konfliktů, si vždy uměli najít způsob, jak oslovit mladé lidi. V mnoha zemích jsou mladí, nejčastěji muži, brannou povinností nuceni připojit se k armádě. Například v Jižní Koreji nebo Izraeli hrozí za odmítnutí vojenské služby trest vězením. V České republice byla povinná základní vojenská služba zrušena s koncem roku 2004. A tak se armáda snaží o vytváření svého pozitivního obrazu. Za poslední rok Armáda ČR rekrutovala takřka 2 000 nových lidí, dnes v ní slouží přes 20 tisíc lidí. V plánu je rekrutovat další tisíce lidí tak, aby v roce 2026 měla česká armáda 30 tisíc vojáků a vojaček.
Jedním z příkladů tlaku na utváření pozitivního obrazu armády ve společnosti je prezentační program Armády ČR POKOS (Příprava občanů k obraně státu). Jeho úkolem je zprostředkovávat problematiku obrany státu především ve školách a vyučujícím. Téma obrany státu se v Rámcových vzdělávacích programech pro základní vzdělávání objevilo v roce 2013. Přitom podle České školní inspekce na školách narůstá xenofobie a extremismus a málo se řeší téma lidských práv nebo solidarity.
Účast v ozbrojených konfliktech je mladým lidem prezentována mimo jiné jako zábava, ať už samotnou armádou nebo v počítačových hrách. Na ozbrojených konfliktech však není nic zábavného. Mají závažné dopady na život civilního obyvatelstva, ale také na zapojené vojáky i vojačky. Jde nám o to, aby se ve vzdělávání mluvilo více o tom, jak konflikty řešit jinými způsoby než za použití násilí. Jedině tak můžeme vytvářet mírovou společnost,“ přibližuje motivace k organizování Mezinárodního týdne proti militarizaci mládeže v Česku Hana Zoor Svačinková z NESEHNUTÍ.
Mezinárodní týden proti militarizaci mládeže je založen na nezávislých aktivitách. V Praze, Liberci a Brně místní skupiny Food not bombs (Jídlo místo zbraní) pořádají diskuze s promítáním dokumentárního filmu Výchova k válce, v němž je zaznamenána podoba programů POKOS na školách. V Brně proběhne workshop na téma ozbrojených konfliktů od lektorů globálního vzdělávání z organizace NaZemi a také diskuze s německým mírovým aktivistou, kterou pořádá NESEHNUTÍ.
Kontakty:
Hana Zoor Svačinková, NESEHNUTÍ, hana.svacinkova@nesehnuti.cz
Peter Tkáč, NESEHNUTÍ, peter@nesehnuti.cz
 
Příloha 1 – odkazy:
1. FB událost Týdne proti militarizaci mládeže 2018.
2. Více informací o antimilitaristických aktivitách NESEHNUTÍ: zbrane.nesehnuti.cz
3. Články k tématu militarizaci mládeže v Česku: Spolužáci ve zbrani (23. 11. 2017), Stanovisko SKAV k současnému způsobu naplňování tématu výchovy k obraně státu na českých školách (březen 2017), Když děti vzdělává armáda (23. 11. 2016)
4. Více o aktivitách sítě War Resisters’ International proti militarismu mládeže: antimili-youth.net
Příloha 2 – program Mezinárodního týdne proti militarizaci mládeže v ČR:
13. listopadu, 19:00, kino Varšava, Liberec: promítání filmu Výchova k válce s diskuzí, pořádá FNB Liberec (Více o dalších akcích v Liberci na události Mezinárodní týden proti militarizaci mládeže)
14. listopadu, FSS MU, Brno: workshop pro studující kurzu “Souvislosti a proměny moderních médií – kauzy, osobnosti, trendy”, lektorující z NESEHNUTÍ a NaZemi
14. listopadu, 18:00, Infocentrum Salé, Praha: Veganská večeře a promítání filmu Výchova k válce: Mezinárodní týden proti militarizaci mládeže, pořádá FOOD NOT BOMBS PRAHA support: radar.squat.net/en/node/295401
14. listopadu, 19:00, Fantomas, Brno: Promítání filmu Výchova k válce, pořádá Food not Bombs Brno ve spolupráci s NESEHNUTÍm
15. listopadu, 18:00, Skautský institut v Brně: workshop Hra s nulovým součtem, pořádají lektorující z NaZemi
16. listopadu, 19:00, Tři ocásci, Brno: Výzvy německého mírového hnutí (diskuze), diskuze s německým aktivistou, pořádá NESEHNUTÍ