Skip to main content

Rádi bychom vás pozvali na online workshop, který spolupořádají organizace NESEHNUTÍ a Calla, na téma využití regulativů v územním plánování měst a obcí a prosazování opatření pro ochranu životního prostředí i pro ochranu klimatu v územních plánech. Workshop bude zaměřen na Jihočeský kraj a cílí na formální či neformální skupiny/iniciativy i na zástupce a zástupkyně regionálních samospráv a proběhne 21. 4. 2021 od 16:00 do zhruba 19:00 na platformě ZOOM.

V první části programu bychom vás rádi obecně seznámili s možnostmi, jak při územním plánování využít regulativy k ochraně životního prostředí prostřednictvím konkrétních regulativů, které NESEHNUTÍ prosazuje v Brně (Martin Hyťha)*. Následovat bude část s JUDr. Michalem Bernardem, Ph.D., který představí územní plánování měst a obcí a zapojení veřejnosti z právní perspektivy. Poslední část workshopu pak bude patřit čtyřem paralelním panelům, kde budou probíhat diskuze a především zde bude prostor pro vaše (ideálně předem připravené) otázky na pozvané experty a expertky. Mezi jednotlivými panely bude možné se pohybovat. Pokládat otázky a diskutovat tak budete moci se všemi panelistkami a panelisty (dle jejich zaměření).

🟢 Ing. Zuzana Hudeková PhD. – obsahové poradenství ke konkrétním kauzám 

– zabývá se urbanismem, krajinnou architekturou, udržitelným rozvojem, adaptací na změnu klimatu v sídelním prostředí, ochranou zeleně, ochranou biodiverzity a kvalitou životního prostředí 

🟢 Martin Hyťha – diskuze, otázky na regulativy, které NESEHNUTÍ prosazuje v Brně*

🟢 Mgr. Barbora Kosinová – kampaň jako nástroj k prosazení opatření, otázky a diskuze k tématu občanské kampaně UdrŽITELNÉ Brno*

🟢 JUDr. Michal Bernard, Ph.D. – právní rady k tématu územního plánování měst a obcí

– mimo jiné se věnuje ochraně životního prostředí a klimatu v územním plánování

Otázky nám prosím, pokud možno, zasílejte předem – prostřednictvím poslední kolonky v přihlašovacím formuláři. Děkujeme. 

*

Město Brno připravuje nový územní plán, který má být schválený do konce roku 2022. 

Na jaře roku 2020 Brno zveřejnilo Návrh, v němž chyběly adekvátní reakce na klimatickou krizi. NESEHNUTÍ proto navrhlo společně s expertkami a experty pět adaptačních a mitigačních opatření. Tato opatření jsme představili městu v rámci občanské kampaně UdrŽITELNÉ Brno, do níž se zapojila i široká veřejnost. V současné době jednáme s městem o ukotvení navrhovaných opatření do územního plánu.

👉 PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ 👈

Zájemkyně a zájemce o workshop prosíme o vyplnění přihlašovacího formuláře do 16. 4. Ti z vás, kteří nemají google účet, nebo nechtějí přes tento účet formulář vyplňovat, prosíme o zaslání přihlášky pomocí odpovědí na následující otázky na mail adam.schejbal@nesehnuti.cz:1. Jméno a příjmení2. Název iniciativy či instituce, kterou zastupujete3. kontaktní e-mail4. Workshopu se v rámci interaktivních panelů zúčastní i expertky a experti, jejichž profesní či zájmová oblast je popsána výše. Máte již nyní otázky, které bychom jim mohli předem zaslat? Uveďte prosím jména osob, na které dotaz směřujete, otázku a případný kontext. Děkujeme.

Instrukce k přihlášení na ZOOM, popřípadě další podklady zašleme přihlášeným na mail uvedený v přihlášce.

Předem moc děkujeme za přihlášky a zaslané otázky! Těšíme se brzy na viděnou,

Vaše Calla a NESEHNUTÍ

Kontakt pro organizační záležitosti: Adam Schejbal
📧 adam.schejbal@nesehnuti.cz

Workshop je součástí projektu Zodpovědnost jako nedílná součást svobodyProjekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.