Skip to main content

Rádi bychom vás pozvali na online workshop, který spolupořádají organizace NESEHNUTÍ a Krajina 2000, na téma využití regulativů v územním plánování měst a obcí a prosazování opatření pro ochranu životního prostředí i pro ochranu klimatu v územních plánech, jakožto účinného nástroje pro koncepční řešení klimatické krize. Workshop bude zaměřen na Středočeský kraj a cílí na formální či neformální skupiny/iniciativy i na zástupce a zástupkyně regionálních samospráv, proběhne 14. 4. 2021 od 16:00 do zhruba 19:00 na platformě ZOOM.

V první části programu bychom vás rádi obecně seznámili s možnostmi, jak při územním plánování využít regulativy k ochraně životního prostředí prostřednictvím konkrétních regulativů, které NESEHNUTÍ prosazuje v Brně (Martin Hyťha). Zkušenosti s prosazováním těchto regulativů a s kampaní UdrŽITELNÉ Brno s námi pak bude sdílet Mgr. Barbora Kosinová*. Druhé části programu se zúčastní JUDr. Michal Bernard, Ph.D., který se mimo jiné věnuje ochraně životního prostředí a klimatu v územním plánování. Vystoupí v rámci interaktivní poradny, kde bude odpovídat na vaše otázky k tomuto tématu (především na úrovni územních plánů obcí), které buď prosím zašlete předem prostřednictvím poslední kolonky v přihlašovacím formuláři, nebo které vyvstanou při sdílení ve skupinách před tímto blokem.

*

Město Brno připravuje nový územní plán, který má být schválený do konce roku 2022. 

Na jaře roku 2020 Brno zveřejnilo Návrh, v němž chyběly adekvátní reakce na klimatickou krizi. NESEHNUTÍ proto navrhlo společně s expertkami a experty pět adaptačních a mitigačních opatření. Tato opatření jsme představili městu v rámci občanské kampaně UdrŽITELNÉ Brno, do níž se zapojila i široká veřejnost. V současné době jednáme s městem o ukotvení navrhovaných opatření do územního plánu.

👉 PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ 👈

Instrukce k přihlášení na ZOOM, popřípadě další podklady zašleme přihlášeným na mail uvedený v přihlašovacím formuláři.

Předem moc děkujeme za přihlášky a zaslané otázky! Těšíme se brzy na viděnou,

Vaše Krajina 2000 a NESEHNUTÍ

Kontakt pro organizační záležitosti: Adam Schejbal
📧 adam.schejbal@nesehnuti.cz

Workshop je součástí projektu Zodpovědnost jako nedílná součást svobody. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.