Skip to main content

Naše nová publikace Klobouk aktivit je způsobem, jak se s vámi podělit o naší bohatou zkušenost v oblasti práce s mládeží. Při ní se věnujeme zejména otevírání citlivých a náročných témat, přičemž klíčovým bodem zájmu jsou otázky spojené s genderově podmíněným násilím. Publikace představuje náš přístup a principy, ze kterých při naší práci s mladými lidmi vycházíme.

Klobouk aktivit je navržen tak, aby poskytoval inspiraci zejména vyučujícím a lidem, kteří jakkoliv pracují s mládeží. Nabízíme jim nástroje, které mohou být využity nejen při workshopech zaměřených na prevenci genderově podmíněného násilí, ale i v jiných situacích, kdy se diskutuje o citlivých tématech.

V publikaci jsme pečlivě vybraly*i širokou škálu aktivit, které mohou být využity také v náročnějších lektorských situacích. Aktivity, které představujeme, a přístupy, ze kterých vycházíme, nám pomohou zajistit abychom se spolu s mládeží pohybovaly*i v bezpečném prostředí, a zároveň dokázaly*i vnímat i lektorsky náročnější situace jako příležitosti k učení pro nás i zúčastněné. 

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky. Výstupy projektu nereprezentují názor Úřadu vlády České republiky a Úřad vlády České republiky neodpovídá za použití informací, jež jsou obsahem těchto výstupů.