Skip to main content

Organizace vyvrací nepravdivé vyúčtování daru na pomoc Charkovu
Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze 07. 04. 2022

Na sociálních sítích a v řetězových mailech se v posledních dnech šíří nepravdivé informace o tom, jak NESEHNUTÍ naložilo s finančním darem vedení města Brna na potravinovou pomoc pro ukrajinský Charkov. Tento hoax se v téměř totožné podobě objevil už v roce 2015, kdy brněnský magistrát přispěl částkou 300 000 Kč na kampaň NESEHNUTÍ Chléb pro Charkov. Organizace vyvrací nepravdivý text, který vrhá špatné světlo na současnou pomoc obětem ruské agrese.

Smyšlený text se poprvé objevil před sedmi lety na webu zitzbrna.cz, který byl zaregistrovaný na tehdy opozičního politika ODS Libora Šťásku. Ten dezinformaci šířil v rámci svého politického boje proti tehdejší radnici. Kromě toho, že hoax od chvíle svého vzniku poškozuje NESEHNUTÍ a město Brno, diskredituje také v současnosti všechny organizace, které nejrůznějšími způsoby pomáhají obětem války nebo uprchlíkům a uprchlicím před ruskou agresí. Současná varianta textu se totiž snaží poškodit probíhající sbírky pro Ukrajinu i tím, že vyzývá čtenáře, aby neziskovým organizacím rozhodně na žádnou pomoc nepřispívali.

„V konečné fázi má tento znovuobjevený hoax největší dopad na samotné oběti válečného konfliktu, které se nachází v nepředstavitelně těžké životní situaci, a pomoc neziskových organizací a v neposlední řadě také široké veřejnosti, má pro ně obrovský význam,” říká za NESEHNUTÍ Marek Hadrbolec.

Dar ve výši 300 000 Kč obdrželo NESEHNUTÍ už v roce 2015, kdy do ukrajinského města Charkov, jehož obyvatelé trpěli kvůli bojům o území na východě Ukrajiny kritickým nedostatkem jídla, dováželo potravinovou pomoc. „Smyšlená zpráva předkládá nepravdivé vyúčtování daru od vedení města. Jejím účelem je znehodnotit práci neziskových organizací a odradit veřejnost od další podpory. Celý dar jsme přitom využili dle schváleného rozpočtu, jak jsme už v minulosti prokázali” pokračuje Hadrbolec.

Skutečné vyúčtování daru, který byl z drtivé většiny použit přímo na zakoupení potravinové pomoci, je veřejně dohledatelné například na webu NESEHNUTÍ. Tam se také organizace proti znovuobjevenému hoaxu ohradila ve svém prohlášení, kde opět doložila důkazy o jeho nepravdivosti. Jedinou pravdivou částí celého hoaxu zůstává i v roce 2022 fakt, že NESEHNUTÍ i vedení města Brna znovu pomáhají v Ukrajině.

„Je paradoxní, že se hoax vrací jako bumerang právě nyní, kdy ODS stojí v čele města. Brněnská ODS se totiž ke lžím šířeným panem Šťáskou nikdy nepostavila čelem. Ani strana, ani Libor Štástka se za šíření těchto dezinformací nikdy neomluvili. Opětovné šíření lživého textu může být pro ODS do budoucna poučením, že vytváření dezinformací není ten nejlepší způsob politického boje.” dodává za NESEHNUTÍ Robert Vlček.


NESEHNUTÍ v Ukrajině dlouhodobě asistuje při rozvoji tamní občanské společnosti, a v současnosti s velkou podporou veřejnosti také finančně i materiálně pomáhá ukrajinským aktivistkám*ům, nezávislým novinářkám*ům a dalším občansky aktivním lidem, kteří se kvůli invazi ruských vojsk nacházejí hned ve dvojím nebezpečí.

Kontakty:
Marek Hadrbolec, koordinátor mediální komunikace NESEHNUTÍ
marekh@nesehnuti.cz


Činnost NESEHNUTÍ je podpořena v rámci projektu “Towards an open, fair and sustainable Europe in the world – Third Trio EU Presidency Project”, který je financován Evropskou unií a realizován platformou CONCORD Sweden, národní platformou francouzských NNO pro mezinárodní solidaritu (Coordination SUD), Českým fórem pro rozvojovou spolupráci (FoRS) a Evropskou konfederací NNO pro humanitární pomoc a rozvoj (CONCORD). Obsah akce nevyjadřuje stanoviska donora a nezakládá zodpovědnost z jeho strany.

version-web-EUPP_SecondTrio_Logo-2021-transparent-4
CS-Spolufinancovano-Evropskou-unii_POS
logo-FORS-cz_en_web_2017