Skip to main content

NESEHNUTÍ usiluje o proměnu systému školního stravování

Tisková zpráva NESEHNUTÍ z 15. 12. 2022

Od února příštího roku by měly platit o 20 % vyšší limity na nákup potravin do školních jídelen. Podle NESEHNUTÍ ale tato změna, která může vést ke zdražování školních obědů, nijak nezvyšuje kvalitu ani dostupnost stravy, ale pouze reaguje na rekordní inflaci. Řešením vedoucím ke zlepšení jsou podle organizace spolupracující s odbornou veřejností konkrétní změny vyhlášky o školním stravování. Změny, které zajistí stravu odpovídající moderním nutričním doporučením a aktuálním potřebám mladých lidí stravujících se ve školních jídelnách.

Novela vyhlášky o školním stravování [1] zvýší od února 2023 o pětinu částku, za kterou jídelny nakupují potraviny, a kterou mohou účtovat rodičům. Podle NESEHNUTÍ však změna, kterou MŠMT plánuje, pouze zachová současný dlouhodobě nevyhovující stav školního stravování, a nic nezmění na jeho kvalitě ani dostupnosti. „Současná právní úprava neodpovídá nutričním doporučením. A tak, zatímco se ve školních jídelnách řada dětí stále nenají, dochází k enormnímu plýtvání potravinami, a tudíž i penězi. Potřebujeme novou normu nahrazující zastaralý spotřební koš, o kterém samo ministerstvo přiznává, že jeho plnění nemohou některé provozy zabezpečit,” vysvětluje Anna Neumannová, koordinátorka kampaně Pestré jídelny zaměřené na zkvalitnění školního stravování. 

Cílem proměny systému školního stravování, o kterou NESEHNUTÍ v kampani Pestré jídelny usiluje, je větší podíl zeleniny, ovoce a luštěnin ve školní stravě, ale také její dostupnost pro všechny děti – včetně těch se stravovacími omezeními nebo potřebami. „Stanovovat kolik přesně jednotlivých potravin, včetně masa nebo mléka, musí jídelny nakoupit, je přežitek. Vyhláška by měla nastavit základní pravidla pro složení zdravé školní stravy a její zpřístupnění těm, kdo mají ze zdravotních důvodů určitá stravovací omezení nebo se z etických či ekologických důvodů vyhýbají potravinám živočišného původu,” nastiňuje základy nového návrhu vyhlášky Neumannová. Cíle NESEHNUTÍ se přitom kromě tvrzení odbornic a odborníků opírají také o názory českých rodičů, kteří změny navržené v kampani Pestré jídelny z velké části podporují [2].

Nutnost změny právní úpravy školního stravování potvrzují i samotné jídelny. „Víme, co naši strávníci chtějí a zároveň chceme vařit co nejzdravěji, nejchutněji a nejkvalitněji. Nejvíce nás v tom ale paradoxně limituje zastaralá vyhláška a spotřební koš,” potvrzuje Milan Kroš, šéfkuchař a vedoucí školní jídelny základní školy v Děčíně-Křešicích.

NESEHNUTÍ se v současnosti účastní pracovní skupiny, která pod vedením vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové diskutuje aktuální situaci a možné změny v českém školním stravování. „Začátkem příštího roku zde chceme představit a prodiskutovat naše podklady pro změnu vyhlášky o školním stravování, jehož současná podoba je dlouhodobě neudržitelná. Není důvod se změnami dlouho vyčkávat – kromě názorů odborné veřejnosti se inspirujeme také funkčními příklady z řady evropských zemí. Součástí nové vyhlášky by ale mělo být přechodné období, které dá jídelnám dostatek času pro zavedení novinek do praxe,” uzavírá Neumannová.

Kontakty:

Mgr. Anna Neumannová, koordinátorka kampaně Pestré jídelny, NESEHNUTÍ
anna.neumannova@nesehnuti.cz, +420 777 859 252
Milan Kroš, šéfkuchař a vedoucí školní jídelny ZŠ v Děčíně-Křešicích
m.kros@nativity.cz, +420 731 640 726

Poznámky:

[1] https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-prizpusobi-financni-limity-na-potraviny-soucasnemu
[2] https://nesehnuti.cz/novy-pruzkum-cesti-rodice-chteji-pestre-a-zdrave-skolni-obedy/