Skip to main content

Společná tisková zpráva Asociace ekologických organizací Zelený kruh, sdružení Arnika, Ateliéru pro životní prostředí, Ekologického právního servisu, Hnutí DUHA a NESEHNUTÍ ze dne 21. prosince 2011
Vláda dnes schválila mírné omezení účasti veřejnosti na rozhodování o stavbách, naopak navrhla zprůhlednění činnosti autorizovaných inspektorů. Schválila totiž přepracovaný návrh novely stavebního zákona a dalších předpisů a poslala je do parlamentu. Zachování práv a kontrolu inspektorů požadovaly ekologické organizace, právní experti a expertky i Legislativní rada vlády. Současný děravý zákon umožňující pokoutné vydávání stavebních certifikátů soukromými inspektory opakovaně kritizoval ombudsman. Návrh novely stále není z pohledu veřejnosti a vlastníků nemovitostí v sousedství staveb ideální. Ministerstvo pro místní rozvoj původně připravovalo ještě rozsáhlejší omezení občanských práv, po rozsáhlé kritice odborníků i veřejnosti ale od většiny z nich ustoupilo.
Vláda také poslala do poslanecké sněmovny změny vztahující se k činnosti autorizovaných inspektorů. Stalo se tak po několikaměsíčním naléhání veřejnosti, ekologických organizací i ombudsmana. „Vládní návrh jde v oblasti autorizovaných inspektorů dobrým směrem. Konečně umožňuje kontrolu inspektorů úřady i veřejností a předchází tak problémům, které dosavadní stav způsoboval. Pokud poslanci a poslankyně novelu posílí o další opravné mechanismy a posílí práva občanů v rozhodovacích řízeních, odstraní prostor pro obcházení zákona a zvýší vymahatelnost práva,“ vysvětluje změny Milan Štefanec z NESEHNUTÍ. Zákon musí stanovit jasná a vymahatelná pravidla. Tím napomůže tomu aby Česká republika nečelila dalším arbitrážím, podobným jakou hrozí společnost Bauhaus.
„Pokud by prošel původní návrh MMR, veřejnosti by se uzavřelo povolování staveb, jako jsou továrny, dálnice nebo skladové či bytové komplexy. Vládní návrh však nadále zbytečně omezuje práva občanů a neumožňuje efektivní obranu před černými stavbami. Jedině transparentní rozhodování za účasti občanů povede ke kvalitním povolením a smysluplným stavbám,“ komentuje novelu stavebního zákona Petra Humlíčková ze Zeleného kruhu, který pro ekologické nevládní organizace zpracoval právní analýzu vládního návrhu.
Asociace ekologických organizací Zelený kruh usiluje v rámci projektu „S vyloučením veřejnosti, nebo transparentně a kvalitně?“ o to, aby se veřejnost mohla i nadále vyjadřovat ve správních řízeních k projektům, které významně ovlivňují životní prostředí. Spolupracuje přitom úzce se sdružením Arnika, Ateliérem pro životní prostředí, Ekologickým právním servisem, Hnutím Duha a Nezávislým sociálně-ekologickým hnutím – NESEHNUTÍ.