Skip to main content

Konsorcium nevládních organizací zabývajících se migranty (http://www.konsorcium-nno.cz/) a NESEHNUTÍ (http://nesehnuti.cz/)

Ztrátové hospodaření veřejných zdravotních pojišťoven: zpráva pro vládu mlčí o vyvádění příjmů z pojistného až od 100 tisíc migrantů

Praha, 10. října – Vláda dnes projedná zprávu o vývoji hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2011. Podle ní se systém ocitá v záporných číslech: celkové výdaje veřejného zdravotního pojištění za loňský rok převyšovaly (i po částečném pokrytí ztrát z vysychajících rezerv pojišťoven) příjmy o více než 5 miliard korun. Jedním z řešení, které by tento schodek mohlo zmírnit, je začlenění všech skupin migrantů s dlouhodobým pobytem v ČR do systému veřejného zdravotního pojištění, po němž už řadu let volají odborníci i nevládní sektor.

„Zahrnutí všech migrantů s dlouhodobým pobytem v ČR do veřejného zdravotního pojištění by mohlo do systému přinést roční příjmy v řádu stovek milionů korun. Například v roce 2011 činilo pojistné vybrané od ze systému vyloučených skupin migrantů 870 milionů Kč,“ uvádí Linda Janků z NESEHNUTÍ.Tyto příjmy nyní končí v rukou soukromých komerčních pojišťoven, u nichž jsou migranti povinni si zdravotní pojištění kupovat. Namísto do zdravotního systému však komerční pojišťovny tyto prostředky spotřebovávají na astronomicky vysokých „provozních“ nákladech, které vykazují ve výši 47 – 80 % vybraného pojistného (pro srovnání: VZP a ostatní zdravotní pojišťovny provozující veřejné zdravotní pojištění vykazuje provozní náklady ve výši 3,5 %) a jako své zisky je vyvádí ven ze zdravotního systému [1].

Dle vyjádření předsedy Zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Borise Šťastného je třeba rychle jednat, nebo se situace ve zdravotnictví stane neudržitelnou a dojde ke zhoršení kvality a dostupnosti zdravotní péče [2]. „Nezbývá než doufat, že se ve světle těchto znepokojivých skutečností konečně podaří překonat lobbying soukromých zdravotních pojišťoven, které na stávajícím nastavení systému jako jediné vydělávají, a docílit změny zákona, která bude v zájmu veřejných zdravotnických rozpočtů,“ říká Elena Tulupova z Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR.

Další informace a materiály jsou dostupné na webu Kampaně za zdravotní pojištění migrantů a migrantek: www.zdravotnipojistenimigrantu.cz

Kontakt:
Linda Janků, NESEHNUTÍ
e-mail: linda@nesehnuti.cz
mobil: 777 254 821

Elena Tulupová, Konsorcium nevládních organizací zabývajících se migranty
e-mail: asusenik@gmail.com
mobil: 773 649 264

[1] Vyplynulo to z aktuálně vypracované ekonomicko-právní analýzy, kterou její autoři minulý týden představili na tiskové konferenci pořádané 2.10. v Praze nevládními organizacemi. Tisková zpráva dostupná zde: http://www.konsorcium-nno.cz/dokumenty/tiskova-zprava-k-zdravotnimu-pojisteni_201210012120223_201210032033243.pdf
[2] Zdravotní pojišťovny skončily loni v minusu, hrozí zhroucení systému? ČT24, 5.10.2012 (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/198570-zdravotni-pojistovny-skoncily-loni-v-minusu-hrozi-zhrouceni-systemu/)