Produkty       Košík

O nás

NESEHNUTÍ – NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ
svoboda – zodpovědnost – angažovanost

Jako sociálně-ekologická nevládní organizace pracujeme na základě přesvědčení, že ekologické a sociální problémy mají společné příčiny a důsledky a s ohledem na to je potřeba je také řešit. Cílem všech našich aktivit je ukázat, že změna společnosti založená na respektu k lidem, zvířatům i přírodě je možná a musí vycházet především zdola. Proto podporujeme angažované lidi, kteří se zajímají o dění okolo sebe a kteří považují zodpovědnost za život na naší planetě za nedílnou součást své svobody. Fungujeme nezávisle na stranických a ekonomických zájmech a výhradně nenásilnými prostředky.

Naše programy a kampaně

Cesta iniciativy

Podpora aktivních lidí v zahraničí, především v zemích jižního Kavkazu, v Podněstří a v Bělorusku – ale nejen tam. Pomáháme místním aktivistkám a aktivistům vytvářet občanskou společnost a chránit lidská práva, životní prostředí a práva zvířat. Pořádáme vzdělávací semináře, pomáháme pro ně hledat finanční prostředky, poskytujeme dlouhodobou podporu jejich projektům a kampaním a pořádáme stáže v České republice. To vše v rámci programu Cesta Iniciativy, více na: www.cestainiciativy.cz, www.initiativeway.org.

Společně k rozmanitosti

Rozpoutání debaty o problematice migrace a uprchlictví v ČR a s ním spojenými předsudky a nedostatkem respektu především ze strany většinové společnosti. Skrze vzdělávací a informační aktivity chceme spolupracovat na hledání odpovědí na aktuální otázky a na poznávání toho, jak vypadá multikulturní život v konkrétních lokalitách, mimo svět mediálních bublin a předsudků. Současně vedeme kampaň za veřejné zdravotní pojištění cizinců. Našim cílem je legislativní změna, která by do veřejného zdravotního pojištění zahrnula skupiny migrantů a migrantek s dlouhodobým pobytem v ČR. Tímto vším se zabývá program Společně k rozmanitosti, více na: www.spolecnekrozmanitosti.cz

Ženská práva jsou lidská práva

Spoluvytváření prostoru, v němž by se měnily postoje spojené se stereotypními představami o roli žen a mužů ve společnosti a řešily se problémy z toho vyplývající  – diskriminace žen na trhu práce, násilí páchané na ženách, mýtus krásy apod. To vše tak, aby se ženy a muži v naší společnosti mohli rozvíjet podle svých schopností a ne podle toho, jak se to od ženy či muže očekává. Abychom toho dosáhli, realizujeme přednášky a workshopy pro školy i veřejnost a máme putovní výstavy. Vedeme také kampaň Proti sexismu v ulicích, v rámci které pořádáme soutěž Sexistické prasátečko. Více se dozvíte v programu Ženská práva jsou lidská práva na: www.zenskaprava.cz

Občanské oko

Našim cílem je podpořit účast veřejnosti na plánování a rozhodování o záměrech a projektech, které mohou ovlivnit životní prostředí. Chceme podporovat iniciativy, aktivní jednotlivce, propojovat je a posilovat jejich lokální kampaně. Pořádáme vzdělávací i motivační workshopy, poskytujeme dlouhodobou podporu nebo se intenzivně věnujeme vybraným kauzám. To vše v rámci programu Občanské okowww.obcanskeoko.cz.

Zaostřeno na hypermarkety

Podporu rozvoje pestré a dostupné sítě obchodů v živých ulicích českých měst, omezení expanze nákupních řetězců způsobující mizení zelených ploch,  stromů a zemědělské půdy, nárůst zbytečné dopravy a likvidaci lokálních prodejců i producentů. Tomu všemu se věnuje kampaň Zaostřeno na hypermarkety, více na: www.hyper.cz.

 

Naše další práce:

Zbraně, nebo lidská práva
Monitorujeme a medializujeme státem povolované – i přímo realizované – vývozy českých zbraní do regionů, kde probíhají ozbrojené konflikty a (nebo) jsou masivně porušována lidská práva, více na www.zbrane.nesehnuti.cz.

 

Za práva zvířat
Iniciativní skupina Za práva zvířat obnovila svoji činnost v létě 2013. Zaměřuje se primárně na velkochovy hospodářských zvířat – připravuje návrhy, jak zmenšit utrpení zvířat ve velkochovech a zlepšit jejich životní podmínky, řeší jednotlivé kauzy, usiluje o větší medializaci tématu a připravuje interaktivní mapu velkochovů. Kromě toho organizuje setkání veganských rodičů, a vytváří tak prostor pro výměnu rad a zkušeností.

 

Školíme občanské iniciativy, monitorujeme práci politických stran a úřadů, připomínkujeme důležité dokumenty, navrhujeme změny zákonů, účastníme se správních řízení, organizujeme konference, přednášky a workshopy, vydáváme zpravodaje, publikace a letáky a spolupracujeme s dalšími nevládními organizacemi.

Jsme součástí několika vybraných koalicí a asociací.

 

Loga NESEHNUTÍ ke stažení

Formát JPEG
Formát GIF