O nás

NESEHNUTÍ – NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ
svoboda – zodpovědnost – angažovanost

Jako sociálně-ekologická nevládní organizace pracujeme na základě přesvědčení, že ekologické a sociální problémy mají společné příčiny a důsledky a s ohledem na to je potřeba je také řešit. Cílem všech našich aktivit je ukázat, že změna společnosti založená na respektu k lidem, zvířatům i přírodě je možná a musí vycházet především zdola. Proto podporujeme angažované lidi, kteří se zajímají o dění okolo sebe a kteří považují zodpovědnost za život na naší planetě za nedílnou součást své svobody. Fungujeme nezávisle na stranických a ekonomických zájmech a výhradně nenásilnými prostředky.

Naše programy a kampaně

Cesta iniciativy

Podpora aktivních lidí v zahraničí, především v zemích jižního Kavkazu a v Ukrajiině – ale nejen tam. Pomáháme místním aktivistkám a aktivistům vytvářet občanskou společnost a chránit lidská práva, životní prostředí a práva zvířat. Pořádáme vzdělávací semináře, pomáháme pro ně hledat finanční prostředky, poskytujeme dlouhodobou podporu jejich projektům a kampaním. Pořádáme BarCampy v Gruzii i v Ukrajině. Organizujeme stáže pro aktivní lidi ze zahraničí v České republice a pro aktivní lidi od nás v zemích, kde pracujeme. To vše v rámci programu Cesta Iniciativy, více na: www.cestainiciativy.cz, www.initiativeway.org.

Společně k rozmanitosti

Rozpoutání debaty o problematice migrace a uprchlictví v ČR a s ním spojenými předsudky a nedostatkem respektu především ze strany většinové společnosti. Skrze vzdělávací a informační aktivity chceme spolupracovat na hledání odpovědí na aktuální otázky a na poznávání toho, jak vypadá multikulturní život v konkrétních lokalitách, mimo svět mediálních bublin a předsudků. Vedli jsme kampaň za veřejné zdravotní pojištění cizinců, jejímž cílem je legislativní změna, která by do veřejného zdravotního pojištění zahrnula skupiny migrantů a migrantek s dlouhodobým pobytem v ČR. V současnosti se zaměřujeme především na rozvíjení systému buddies v Brně, který propojuje místní s příchozími. Tímto vším se zabývá program Společně k rozmanitosti, více na: www.spolecnekrozmanitosti.cz

Ženská práva jsou lidská práva

Spoluvytváření prostoru, v němž by se měnily postoje spojené se stereotypními představami o roli žen a mužů ve společnosti a řešily se problémy z toho vyplývající  – diskriminace žen na trhu práce, násilí páchané na ženách, mýtus krásy apod. To vše tak, aby se ženy a muži v naší společnosti mohli rozvíjet podle svých schopností a ne podle toho, jak se to od ženy či muže očekává. Abychom toho dosáhli, realizujeme přednášky a workshopy pro školy i veřejnost a máme putovní výstavy. Vedeme také kampaň Proti sexismu v ulicích, v rámci které pořádáme soutěž Sexistické prasátečko, a upozorňujeme na nerovnost v příjmech žen a mužů akcí Den za rovné příjmy žen a mužů. Více se o programu Ženská práva jsou lidská práva dozvíte na: www.zenskaprava.cz

Občanské oko

Našim cílem je podpořit účast veřejnosti na plánování a rozhodování o záměrech a projektech, které mohou ovlivnit životní prostředí. Chceme podporovat iniciativy, aktivní jednotlivce, propojovat je a posilovat jejich lokální kampaně. Pořádáme vzdělávací i motivační workshopy, poskytujeme dlouhodobou podporu nebo se intenzivně věnujeme vybraným kauzám. Vytváříme participativní webové aplikace, např. www.muzudychat.cz, která zobrazuje aktuální stav ovzduší v Brně. To vše v rámci programu Občanské okowww.obcanskeoko.cz.

Naše další práce:

Zbraně, nebo lidská práva
Monitorujeme a medializujeme státem povolované – i přímo realizované – vývozy českých zbraní do regionů, kde probíhají ozbrojené konflikty a (nebo) jsou masivně porušována lidská práva. Upozorňujeme také na problematiku militarizace a protestujeme proti zbrojařskému veletrhu IDET, více na zbrane.nesehnuti.cz.

 

Za práva zvířat
Zaměřuje se primárně na velkochovy hospodářských zvířat – připravuje návrhy, jak zmenšit utrpení zvířat ve velkochovech a zlepšit jejich životní podmínky, řeší jednotlivé kauzy, usiluje o větší medializaci tématu a připravuje interaktivní mapu velkochovů.

 

Školíme občanské iniciativy, monitorujeme práci politických stran a úřadů, připomínkujeme důležité dokumenty, navrhujeme změny zákonů, účastníme se správních řízení, organizujeme konference, přednášky a workshopy, vydáváme zpravodaje, publikace a letáky a spolupracujeme s dalšími nevládními organizacemi.

Jsme součástí několika vybraných koalicí a asociací.

 

Loga NESEHNUTÍ ke stažení

Formát JPEG
Formát GIF