Naši donoři

V roce 2019 nás podporují:

Projekty „Budování kapacit a profesionalizace NESEHNUTÍ Brno„, „Jak na rovnost v odměňování….aneb Pozor na nezamýšlené důsledky!“ a „Naplňování vládní strategie pro rovnost žen a mužů v oblasti diskriminační reklamy“ podporuje Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost (www.esfcr.cz)

logo-opz-barevne

Projekt „Schools of equality: Rovnost začíná ve škole“ podporují Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).

Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro rovnost žen a mužů. (www.vlada.cz)

Fond Visegrad Fund (www.visegradfund.org)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (www.mzv.cz)

Program Erasmus+ (ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus)

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86

Evropský sbor solidarity Evropské unie (https://europa.eu/youth/solidarity_cs)

Projekt Společně pro udržitelná města.

Ministerstvo zahraničních věcí Nizozemí (government.nl/ministries/ministry-of-foreign-affairs)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (www.msmt.cz)

MSMT_logotyp_text_cz

Projekt „Rozvoj kompetencí pro získávání donorů, malých a velkých dárců“ podporuje Česká rozvojová agentura (www.czechaid.cz)

Odbor životního prostředí (OŽP) města Brna

Magistát města Brna, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Finanční podpora Příměstského tábora.

Děkujeme!