Produkty       Košík

Naši donoři

V roce 2017 nás podporují:

 

Projekty „Budování kapacit a profesionalizace NESEHNUTÍ Brno„, „Jak na rovnost v odměňování….aneb Pozor na nezamýšlené důsledky!“ a „Naplňování vládní strategie pro rovnost žen a mužů v oblasti diskriminační reklamy“ podporuje Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost (www.esfcr.cz)

logo-opz-barevne

 

Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro rovnost žen a mužů. (www.vlada.cz)

 

Fond Visegrad Fund (www.visegradfund.org)

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (www.mzv.cz)

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (www.msmt.cz)

MSMT_logotyp_text_cz

 

Nadace Open Society Fund (www.osf.cz)

 

Nadace rozvoje občanské společnosti (www.nros.cz)

NROS_CMYK_logo

 

Nadace Veronica (nadace.veronica.cz)

 

Jihomoravský kraj (www.kr-jihomoravsky.cz)

jmk

 

Program Erasmus+ (ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus)

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86

 

Ministerstvo zahraničních věcí Nizozemí (government.nl/ministries/ministry-of-foreign-affairs)

 

Magistrát města Brna (www.brno.cz)

logo_brno

 

Advocate Europe (advocate-europe.eu/en)

advocate-europe

 

 

Děkujeme!